Trevliga på labb

30 april 2013

En enkät visar att patienterna som besöker Labmedicin Skåne är mycket nöjda med bemötandet. 99,6 procent av 4 100 tillfrågade patienter svarade mycket bra eller bra på frågan om hur de upplevde omhändertagandet. På provtagningarna arbetar främst biomedicinska analytiker och 90 av dem har genomgått en kort bemötandekurs för att bli säkrare i mötet med patienterna. ?papegojsjuka? Ovanligt många fall av papegojsjuka har rapporterats från södra Sverige i år. Hittills är det 20 fall, mot normalt 5—10 per år. Smittan överförs via fågelbajs och ger influensaliknande symtom. Smittskyddsinstitutet uppmanar vården att vara extra observant.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida