IFBLS 2016

Tusentals biomedicinska analytiker möts i Japan

Tusentals biomedicinska analytiker möts i Japan
Under öppningsceremonin av biomedicinska analytikernas världskongress i Japan fick åskådarna bevittna traditionell japansk dans. Foto: Anders Olsson

I dag startade den internationella biomedicinska analytikerorganisationen IFBLS sin 32:a världskongress i miljonstaden Kobe i Japan. Vårdfokus reporter Anders Olsson är på plats.

31 augusti 2016

Uppemot 7 000 biomedicinska analytiker väntas besöka kongressen som varar fram till söndag.

Under öppningsceremonin bar samtliga representanter för de 34 länder som är representerade i IFBLS fram sina flaggor upp på en stor scen där de sedan fick agera bakgrund under resten av ceremonin.

Den svenska flaggan bars av Agneta Colliander som är ordförande i den svenska yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenkap, IBL.

IBL:s ordförande Agneta Colliander bar fram den svenska flaggan till scenen under öppningsceremonin av IFBLS 32:a världskongress. Foto Anders Olsson

– En viktig fråga som kommer att diskuteras mycket under årets världskongress är hur vi ska tackla den kompetensbrist på biomedicinska analytiker som inte bara finns i Sverige utan även i många andra länder. Från Sveriges sida är vi också måna om att föra upp behovet av biomedicinska analytikernas roll inom den personscentrerade vården, säger Agneta Colliander.

För varje år har antalet yrkesorganisationer inom IFBLS ökat, under de senaste tre åren med två till tre organisationer per år. Senast var det den australiensiska yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker som i år anslöt sig till världsorganisationen.

Kroatien, Indien och Taiwan representeras av vardera två organisationer, så sammantaget är 37 organisationer från 34 länder numera medlemmar i IFBLS.

Exakt hur många som kommer till kongressen vet man inte förrän sista dagen, men enligt den japanska yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker beräknas mellan 6 000 och 7 000 personer ta sig hit för att utbyta såväl vetenskapliga som personliga erfarenheter med varandra och skapa nya sociala och yrkesmässiga nätverk.

De allra flesta besökarna kommer från Japan, som under veckan ska visa cirka 400 posterutställningar, vilket kan jämföras med de cirka 200 som resten av IFBLS medlemsorganisationer bidrar med.

Från Sverige deltar ett tiotal personer på kongressen, förutom Agneta Colliander finns biomedicinska analytikern och Vårdföbundets förbundsstyrelseledamot Michelle Dobos Sandell samt Vårdförbundets förbundsombudsman  och biomedicinska analytiker Anne Berndt på plats i Japan.

Fakta IFBLS

  • International federation of biomedical laboratory science, IFBLS, ordnar vartannat år en stor världskongress där biomedicinska analytiker från hela världen strålar samman för att presentera och ta del av andras forskning och utveckling.
  • Förra gången hölls kongressen i Taiwan, i år är Japan värld och om ytterligare två år hålls den i Leonardo da Vincis födelsestad Florens i Italien.
  • För närvarande är 37 yrkesorganisationer från 34 olika länder medlemmar i IFBLS.
  • Årets kongress pågår från den 31 augusti till den 4 september.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida