Undersöker på distans

I flera års tid har Mona Olofsson arbetat med att utveckla ultraljudsundersökning på distans. Det sparar både tid och pengar och ger en mer jämlik vård.

På sjukstugan i Storuman förbereder en undersköterska en patient för ultraljudsundersökning av hjärtat. Patienten lägger sig på vänster sida på britsen i undersökningsrummet och en robotarm håller ultraljudsgivaren mot bröstkorgen.

I Skellefteå, 25 mil därifrån, slår Mona Olofsson på sin dator, webbkameran och greppar en joystick. Undersökningen kan börja.

— Det är klart att det kan ta lite tid att lära sig jobba via kameror, men själva undersökningen blir precis lika bra när man väl kan det. Jag vet ju vilka bilder jag vill ha fram, säger hon med påtaglig entusiasm.

Som biomedicinsk analytiker och med många års anställning på fysiologiskt laboratorium är hon van vid att göra ekokardiografi.

Sedan ett tiotal år arbetar Mona Olofsson som forskningssköterska i Skellefteå. Hon arbetar med kliniska läkemedelsprövningar och skriver samtidigt på en doktorsavhandling och forskar om hur ultraljudsundersökningar på distans kan användas i glesbygd.

Den senaste studien, där det här arbetssättet jämförs med det traditionella, håller precis på att utvärderas. 40 patienter i Storuman lottades till att antingen undersökas på distans vid sjukstugan, eller remitteras till undersökning vid sjukhuset i Lycksele tio mil bort.

De som lottats till distansundersökning med hjälp av roboten kallades till det en bestämd dag. Själva undersökningen går ganska fort. Direkt efteråt hålls en konsultation med primärvårdsläkare och patient i Storuman som diskuterar resultaten via videokonferens med både Mona Olofsson och en specialistläkare i Skellefteå.

Arbetssättet sparar tid både för patienten som slipper åka långt och för primärvårdsläkaren som snabbt får resultaten och direkt kan besluta om åtgärder.

Hur mycket tid och pengar det sparar och hur patienterna upplevde det ska studien utvisa senare i vår, men Mona Olofsson menar också att kvaliteten på den vård som patienten får blir bättre.

— Det är ju helt fantastiskt att vi alla fyra delar all information samtidigt, det händer aldrig annars. Tänk så många missförstånd och kommunikationsmissar vi undviker med det här sättet att arbeta.

Efter att ha prövat metoden i flera år har hon lärt sig att det är viktigt att bild- och ljudkvaliteten är god så att det går bra att kommunicera trots avståndet.

— Patienten ska egentligen inte känna det som att jag är 25 mil bort och de flesta brukar faktiskt tycka att det är rätt kul.

Att telemedicin är en viktig del av framtidens sjukvård i glesbygd är hon övertygad om. Tekniken finns och kan egentligen användas för vilken typ av ultraljudsundersökning som helst.

— Det handlar faktiskt om att få en mer jämlik vård, att de som bor i glesbygd får samma möjligheter till avancerad diagnostik och sjukvård.

Bakgrund

För sju år sedan träffade Vårdfokus Mona Olofsson för första gången. Då berättade hon att det var när hon åkte runt i Västerbotten och gjorde hjärtultraljud med en bärbar utrustning som tanken föddes att det vore enklare att göra det på distans. Ett utvecklingsprojekt startade tillsammans med ett robotföretag i Skellefteå. De utgick helt enkelt från en vanlig industrirobot. 2005 var den första robotarmen klar och sedan dess har det gjorts flera studier som visar att det fungerar väl och sparar både tid och pengar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida