Utbildningskongress i Borås

11 juni 2019

Den 25–26 september arrangegerar Nordisk medisinsk labora-toriegruppe, NML, tillsammans med Vårdförbundet och bio- medicinska analytikernas yrkes- förening IBL en utbildningskongress i Borås.

Kolleger från hela Norden möts för att diskutera gemensamma utmaningar inom biomedicinska analytikerutbildningen. Det kommer bland annat att handla om hur man ska lyckas rekrytera studenter och få dem att fullfölja utbildningen.

Ett annat preliminärt huvudämne handlar om hur ny teknik och trender inom hälso- och sjukvården påverkar utbildningen.

Du kan anmäla dig på IBL:s webb: ibl-inst.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida