Biomediccinsk laboratorievetenskap

Utsatt för cytostatika – Birgitta och Maria håller koll

Utsatt för cytostatika – Birgitta och Maria håller koll
När Maria Wetterling och Birgitta Björk förbereder cytostatikaproverna i dragskåpet använder de hörselskydd och speciella skyddshandskar. Foto: Anders Olsson

För den som hanterar cytostatika finns alltid en risk för att oavsiktligt exponeras för de giftiga substanserna. Biomedicinska analytikerna Birgitta Björk och Maria Wetterling arbetar i ett team som är ensamma i landet om att analysera hur utsatt vårdpersonalen är.

7 december 2017

Region Skånes laboratorium för arbets- och miljömedicin, AMM Syd, ligger i en av de gula tegelbyggnaderna på Medicon Village i Lund där lokalerna är nya, men utrustningen gammal. Birgitta pekar på en av de stora glasväggarna som skiljer de olika utrymmena på laboratoriet åt.

Bullrande masspektrometer

– Där har vi vår masspektrometer. Vi har begärt pengar till en ny, eftersom den bullrar så förskräckligt. Men det är ändå bättre än tidigare, när den stod i samma rum som allting annat, säger hon och öppnar dörren in till den ?17 år gamla maskinen, en av de första på kliniken.

Den är ihopkopplad med en vätskekromatograf för att på ett så specifikt och sensitivt sätt som möjligt analysera de prover som Birgitta och Maria ägnar så mycket tid och koncentration åt att preparera.

Insamlandet av proverna görs ofta av en arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården som med hjälp av speciella kompresser torkar av minst tio väldefinierade ytor på arbetsplatsen. På en vårdavdelning kan inte minst golvet vid toaletter vara kontaminerat eftersom cytostatikan läcker ut via urinen. En särskilt utsatt grupp är därför städarna.

Tar en hel dag att preparera proverna

I labbet ägnar Birgitta och Maria en hel dag åt att preparera proverna. Ur varje kompress ska cytostatikan extraheras för att sedan kunna föras in i den bullrande masspektrometern.

– Vår stora utmaning är att hantera det rätt från början. Inte tappa, spilla eller sätta till fel vätskor. Man måste arbeta metodiskt och veta exakt var man har sina saker, säger Birgitta .

Ståendes vid ett stort dragskåp visar hon hur ett av de sista förberedande momenten går till.

Bredvid henne sitter Maria . Båda bär skyddshandskar och har sina öron täckta av skyddskåpor. Även här inne bullrar det.

Får inte bli avbrutna

– När man arbetar med de här proverna måste man få vara i fred. Det går inte att ta några telefonsamtal eller bli störd på annat sätt, säger Maria samtidigt som hon lyfter upp en serie med färdigpreparerade smårör som är klara att flyttas över till masspektrometern i rummet bredvid.

Resultaten som kommer ut ur den stora maskinen jämförs mot en standardkurva med kända mängder cytostatika. Efter ytterligare en dags koncentrerat arbete kan de tala om exakt vilka halter av vissa cytostatika som finns i omgivningen på en bestämd arbetsplats.

– Det som är kul är att ingenting är automatiserat, allt görs för hand. När man är klar med en serie kan man sträcka på sig och känna sig rätt stolt över hur skicklig man ändå är på någonting, säger Birgitta. Maria nickar instämmande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida