Utsläpp av Tamiflu kan leda till resistent influensapandemi

Även små mängder av influensaläkemedlet Tamiflu som kommer ut i naturen kan ge resistens i influensavirus hos änder. I förlängningen kan detta leda till en resistent influensapandemi, visar en ny avhandling.

15 december 2011

Tamiflu är hörnstenen i många länders skydd mot influensapandemier. Nu visar en avhandling från Uppsala universitet att skiljelinjen mellan säkerhet och global smittspridning är tunnare än väntat.

Biologiskt aktiva nivåer
I Japan har man uppmätt biologiskt aktiva nivåer av Tamiflu i flodvatten. Samtidigt har forskare visat att viruset hos influensasmittade änder lyckats utveckla resistens redan vid små mängder av Tamiflu i vattnet som änderna vistas i.

Därmed finns förutsättningarna för att resistensen ska etablera sig bland influensavirus hos vilda fåglar. Ytterligare en av studierna i avhandlingen visade också att mutationer som kan förstärka resistens redan finns hos vilda änder.

Fara för människor
– Resistenta fågelvirus utgör en fara även för människor. Resistensen kan spridas till ett pandemiskt influensavirus eller till ett människoanpassat högpatogent fågelinfluensavirus. Båda möjligheterna är mycket allvarliga då Tamiflu är en hörnsten i beredskapsplaner för dessa situationer världen över, säger Josef Järhult, läkare vid infektionskliniken, Akademiska sjukhuset och författare till avhandlingen.

Eftersom vinsten med Tamiflu är liten hos i övrigt friska personer hävdar Josef Järhult att det viktigaste för att minska risken för resistens är att begränsa användningen av Tamiflu till de svårt sjuka och till dem med nedsatt immunförsvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida