Vanligt med utländsk bakgrund på biomedicinska analytikerutbildningen

Vanligt med utländsk bakgrund på biomedicinska analytikerutbildningen
En allt större andel av dem som kommit till Sverige före skolstarten väljer att studera vidare efter gymnasiet. Arkivbild: Colourbox

Allt fler unga med utrikesfödda föräldrar väljer högskolestudier — och utbildningen till biomedicinsk analytiker är populär.

Bland ungdomar med två utrikesfödda föräldrar går 45 procent vidare till högskolan. Det är ungefär lika många som bland ungdomar med svensk bakgrund. Det visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet och SCB.

Andelen har ökat de senaste åren. Flest som studerar vidare har sitt ursprung i Iran, 56 procent av dem som var födda 1987 hade börjat studera senast vid 25 års ålder. Betydligt färre från Somalia och Chile läser vidare.

Men det varierar också mycket mellan olika utbildningar. Biomedicinska analytikerprogrammet hör till de som har många studenter med utländsk bakgrund – ungefär hälften läsåret 2012/13. Apotekarprogrammet hade den största andelen, 76 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida