SEXUELL HÄLSA

Vården missar att erbjuda tester för män som har sex med män

De har inte samma tillgång till exempelvis tester för könssjukdomar som andra, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Men det är stora skillnader mellan olika delar av landet.

14 januari 2016

Samtidigt som sexuellt överförda infektioner ökar i befolkningen når inte vården alla som skulle behöva testas. Män som har sex med män, och där ökningen är särskilt stor, har inte tillgång till vård på samma villkor som andra. Det finns dessutom stora skillnader mellan storstäderna och övriga landet.

I en rapport från Folkhälsomyndigheten visar det sig att vårdpersonal inte alltid erbjuder de tester som är relevanta för män som har sex med män, MSM.

Mindre än hälften av de 2 373 män som ingick i undersökningen erbjöds test för andra sexuellt överförda sjukdomar i samband med att de hiv-testade sig. Färre än hälften erbjöds provtagning i svalg och ändtarm vid sitt senaste STI-test.

Kunskap saknas

– Vi tycker att det är särskilt oroande att personer som testar sig på vårdcentraler inte uppfattar att de får några erbjudanden om ytterligare testning. Inte heller får de möjlighet till rådgivande samtal, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Ofta är vårdcentraler det enda alternativet för de som bor på mindre orter.

Många av männen i undersökningen efterlyste även bättre kunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen om homo, bi och transpersoner för att kunna ge ett bra bemötande och individbaserade insatser.

Resultatet i undersökningen visar även att:

  • Dubbelt så många av männen bosatta utanför storstadsområdena var osäkra på vart de kunde gå för att testa sig.
  • De allra flesta av männen hade någon gång testat sig för hiv och andra STI, men färre än hälften hade testat sig det senaste året.
  • Ungefär hälften av männen som hade analt samlag med en tillfällig partner vid sitt senaste sextillfälle använde kondom. Det är betydligt högre kondomanvändning än i befolkningen i stort.
  • Jämförelser med tidigare studier visar på en tendens till ökat sexuellt risktagande, men samtidigt ökad hivtestning.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida