Vårdförbundet trött på avtal som ensidigt kan sägas upp av arbetsgivaren

Vårdförbundet trött på avtal som ensidigt kan sägas upp av arbetsgivaren
Mats Runsten, ordförande Vårdförbundet Skåne, tycker att uppsägningen av arbetstidsavtalen med all tydlighet visar sårbarheten i systemet. Vårdförbundet vill därför att arbetstiderna regleras i det centrala avtalet. Foto: Anders Olsson

Region Skånes beslut att säga upp arbetstidsavtalen visar med all tydlighet hur sårbart systemet med lokala avtal är. Så fort ekonomin kärvar kan arbetsgivarna säga upp dem utan att medarbetarna eller facken har någonting att sätta emot. Regionledningens beslut stärker Vårdförbundet i dess uppfattning att det nu är dags att reglera arbetstiderna i det centrala avtalet.

Som Vårdfokus berättade tidigare är många av Vårdförbundets medlemmar besvikna över Region Skånes beslut att säga upp det lokala arbetstidsavtalen, vilket sker i dag den 1 juni. Många hotar nu att säga upp sig.

Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning, förstår reaktionen. Han menar att såväl personalen som verksamheterna har anpassats efter de lokala avtalen. När de försvinner påverkas inte bara privatlivet och ekonomin för de anställda utan också produktiviteten ute på de enskilda enheterna.

Samtidigt menar han att det nu med all tydlighet framgår hur sårbart det är med lokala arbetstidsavtal, eftersom arbetsgivaren utan vidare kan säga upp dem.

Yrkar på förändring

Det här har Vårdförbundet tröttnat på. Ett yrkande på förändringar i det centrala avtalet (Allmänna bestämmelser, AB) lämnades över till arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, i februari i år. Vårdförbundet vill bland annat att tid för omställning och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden samt att jour- och beredskap ska ingå i den ordinarie arbetstiden.

– Nuvarande beskrivning av arbetstiderna för våra medlemsgrupper är från 70-talet och behöver moderniseras. Vi vill sätta press på SKL att reglera arbetstiderna centralt, säger Mats Runsten.

Går det att få ett centralt avtal som är lika bra som de lokala?

– Det tror jag. Läkarna har bra avtal när det gäller arbetstider. Det tycks dock vara svårare att få till för kvinnodominerade yrken. Det går, men då måste SKL vilja ha en central skrivelse.

Inga hinder att bryta

Alla Vårdförbundets avdelningar står bakom yrkandet på ändringar i de allmänna bestämmelserna och tänker inte gå med på att teckna några nya lokala avtal om arbetstider så länge frågan är aktuell för centrala förhandlingar.

Enligt Region Skånes förhandlare, Marie Halvardsson, finns det dock inga hinder för att säga upp avtalen och sedan omförhandla dem. Det beskedet har hon fått från SKL.

Men Vårdförbundet säger ju att de inte tänker gå med på att teckna några nya avtal. Hur gör ni då?

– Vi är inte där än. Nu säger vi upp avtalet för omförhandling och därefter gäller det att arbeta fram ett förslag på nytt avtal. Det kommer nog inte att ske förrän efter sommaren och då hoppas jag att de centrala förhandlingarna är avslutade.

Flera anställda hotar med uppsägning. Vad säger du om det?

– Jag hoppas att de inte säger upp sig, det skulle vara djupt olyckligt. I nuläget har vi inte sagt något om vad ett nytt avtal skulle innebära, utan det måste vi diskutera med Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida