Vårdförbundets nya studentorganisation spikad

Vårdförbundets nya studentorganisation spikad
Redan till hösten ska en interimsstyrelse för Vårdförbundet Student vara på plats, säger Erik Westberg, studenthandläggare på Vårdförbundet. Foto: Anders Olsson.

Efter ett beslut av förbundsstyrelsen står det nu klart att Vårdförbundet för första gången på 20 år får sin egen studentorganisation - Vårdförbundet Student.

Under våren har frågan om en studentorganisation blivit allt mer aktuell inom Vårdförbundet. En ny studenthandläggare har anställts och ett förslag för att strukturera en ny organisation har tagits fram.

Studentrepresentanter på alla skolor

När så Vårdförbundets förbundsstyrelse samlades på Gotland i förra veckan togs det slutgiltiga beslutet. Drygt 800 000 kronor läggs undan för att bygga upp den nya organisationen Vårdförbundet Student. Organisationen ska driva studentpolitik nationellt och ha en egen nationell styrelse. Målet är att organisera studentrepresentanter på alla de stora högskolorna i Sverige.

Redan under sommaren utses en interimstyrelse och till hösten påbörjas medlemsrekryteringen.

– I slutet på sommaren ska vi ha ett uppstartsmöte tillsammans med den tillfälliga styrelsen. Senare i höst ger vi oss ut och marknadsför organisationen och börjar rekrytera representanter på högskolorna, säger studenthandläggare Erik Westberg.

Inte bara lönefrågan

Inspirationen har hämtats från bland annat den norska och danska studentrörelsen, men också från Akademikerförbundet SSR, Läkarförbundet MSF och från löneupproret Inte under 24 000.

– Jag har precis varit i Norge och sett det enorma engagemang som finns där. Det är rena julaftonsstämningen på deras möten. Här i Sverige är studenterna också engagerade men då främst i Inte under 24 000 där fokus ligger på lön. Vår förhoppning är att man, precis som i Norge, även ska börja se till professionen, säger Erik Westberg.

Fullfjädrad organisation 2014

Även om arbetet nu är i full gång blir det först i juni 2014  som Vårdförbundet Student blir en officiell organisation, efter Vårdförbundets kongress. Först då hålls organisationens första årsmöte. Enligt Erik Westberg kommer det att krävas en hel del styrning fram till dess, därför ska också ytterligare en studenthandläggare anställas.

– Målet är att studenterna på några års sikt själva ska driva organisationen. Jag hoppas att Vårdförbundet Student ska hjälpa till att sprida en positiv bild av Vårdförbundet och att den får studenter att inse att man redan tidigt i karriären kan engagera sig för sitt yrke.

Vårdförbundet Student

  • Medlemsavgiften kommer att bli 150 kronor för hela studietiden.
  • Enligt rådande förslag ska den kommande ordföranden få en adjungerad plats i Vårdförbundets förbundsstyrelse.
  • I dagsläget finns inga krav på att kvotera in de olika yrkesgrupperna i styrelsen eller som representanter – men stor vikt ska läggas vid att alla rekryteras.
  • Första årsmötet för Vårdförbundet student hålls i juni 2014. Då väljs styrelse, ordförande och ledamöter. Fram till dess utses en interimsstyrelse.
  • Vill du vara med? Kontakta Vårdförbundets studenthandläggare: erik.westberg@vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida