utredda fall

Vårdpersonal kritiseras för spridande av obduktionsfilm

Vårdpersonal kritiseras för spridande av obduktionsfilm
Biomedicinska analytikern spred bilder och filmer från en obduktion på sociala medier. Arkivbild: Getty Images

Den biomedicinska analytiker som fotograferade och filmade under en obduktion och publicerade materialet på Snapchat får behålla legitimationen men kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg.

Vårdfokus har tidigare skrivit om den biomedicinska analytikern, som enligt en internutredning som arbetsgivaren gjort anställdes med goda vitsord. Under hösten 2019 informerades flera enhetschefer om att medarbetaren under sommaren hade publicerat bilder och filmer från obduktioner på Snapchat.

Det var kollegor till biomedicinska analytikern som uppmärksammade cheferna på vad som hade hänt. De fick bland annat ta del av fyra bilder och en film på olika preparat.

Biomedicinska analytikern stängdes först av från arbetet utan lön, och avskedades senare med hänvisning till att hen brutit mot anställningsavtalet och det faktum att man inte får fotografera i sjukhusets lokaler utan tillstånd från verksamhetschefen.

Arbetsgivaren anmälde även händelsen till Ivo, som nu är klar med sin utredning. Av det material som myndigheten tagit del av finns det inget som tyder på att sekretessbelagda uppgifter har spridits. Däremot anser Ivo att biomedicinska analytikern har agerat ytterst olämpligt i sin yrkesutövning.

Bilder i ”lärandesyfte”

Biomedicinska analytikern säger att en bild togs som raderades direkt efter obduktionen. Däremot spreds bilder av patientpreparat till kollegor via Snapchat. Avsikten var inte att äventyra patientsäkerheten eller röja någons identitet. Hen kände inte till att det var förbjudet att fotografera under obduktion och tog bilderna i ett lärande syfte. Biomedicinska analytikern ångrar sitt handlande och lovar att det aldrig ska upprepas.

Det ändrar dock inte Ivos bedömning, som menar att biomedicinska analytikern handlat så omdömeslöst att det riskerar att undergräva förtroendet för hälso- och sjukvården. Däremot går Ivo inte vidare med yrkande till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om prövotid eller återkallelse av legitimation eftersom biomedicinska analytikern förstått det olämpliga i sitt agerande och med hänvisning till ”övriga omständigheter i ärendet”.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-38797/2019-20.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida