Världskongress i Berlin

Biomedicinska analytikernas internationella organisation, IFBLS, håller sin 30:e världskongress i Berlin den 18—22 augusti.

5 juni 2012

Temat för kongressen är genetik och infektionssjukdomar. Det kommer bland annat att handla om det humana genomet, beredskapen inför pandemier, snabbtester och molekylär­diagnostik för bakteriella och virala infektionssjukdomar. Programmet innehåller seminarier, workshops, laboratoriebesök, studentforum och mycket annat.

Mer information om kongressen hittar du på:?ifbls-dvta2012.com

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida