VRE-smittan i Gälve tycks ha upphört

7 januari 2015

Efter nära 300 fall av VRE, Vancomycinresistenta enterokocker av samma stam (Van B) tycks man nu ha fått bukt på epidemin i Gävleborg. I slutet av året hade endast ett nytt fall upptäckts sedan september 2014, enligt ledningen på sjukhuset i Gävle.?

— Vi har följt smittspridningen väldigt noga tillsammans med avdelningen för mikrobiologi, som dagligen skickat rapporter om läget, säger smitskyddsläkaren Signar Mäkitalo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida