AD: Flytta visslare var rätt

Södertälje sjukhus gjorde rätt som förflyttade efter rasism-larm. Det slår Arbetsdomstolen fast. Men domen kan skrämma till tystnad.

Ibörjan av mars meddelade Arbetsdomstolen, AD, att det var rätt av Södertälje sjukhus att förflytta undersköterskan Peter Magnusson, som 2009 slog larm i ett tv-program om rasism på sin arbetsplats. ?

Enligt sjukhuset hade stämningen på Peter Magnussons avdelning, intensiven, blivit så spänd efter hans framträdande i media att patientsäkerheten var i fara.??

Tre faktorer ligger till grund för AD:s beslut:

  • En intensivvårdsavdelning är en högriskverksamhet, så det är rimligt att ställa höga krav på sammanhållningen inom personalgruppen.
  • Stämningen på intensivvården försämrades efter att Peter Magnusson i media berättat om rasism där.
  • Förtroendet för honom skadades ytterligare när det kom fram att han i smyg spelat in samtal som hade till syfte att vara förtroendeskapande.??

Huruvida beslutet är arbetsrättsligt korrekt tvivlar inte Peter Magnusson på, men resultatet, att byta avdelning mot sin vilja, känns som ett straff.?

— Det överraskande var dubbelheten i resonemanget. Vi sysslade med en högriskverksamhet och jag gavs rätt som incidensrapporterade, men själva rapporteringen skapade dålig stämning som gav dem rätt att flytta mig. Vill man att människor ska berätta om avvikelser tror jag inte domen är rätt väg att gå, säger han.?

Enligt Mikael Runsiö, vd på Söder­tälje sjukhus, är det självklart att missförhållanden ska rapporteras.?

— Sjukhuset är inte bara intresserat, utan vi påtalar och uppmanar våra medarbetare att alla avvikelser ska rapporteras, alltid, säger han.??

Lennart Lundqvist, professor emeritus i statsvetenskap vid Lunds universitet, tror också att AD:s beslut kan skrämma vårdpersonal till tystnad.?

— Det är klart att det är ett problem. Det är inte orimligt att påstå att vi i realiteten inte har någon lagskyddad yttrandefrihet på arbetsplatsen. I praktiken brukar den i stället omfatta det som chefer accepterar, säger han.

På frågan om Peter Magnusson kunde ha undvikit förflyttning svarar Lennart Lundquist bestämt.?

— Anonym anmälan. Det finns en australisk forskare som gått igenom 20 års domar i liknande fall. Inte en enda gick visslarens väg, säger han.??

Peter Magnusson själv tror att ett annorlunda chefskap, gruppstöd och utbildning hade kunnat lösa många av problemen på avdelningen. ?

Bägge hittar stöd hos Ulla-Carin Hedin, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. I boken När man måste säga ifrån — om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer skriver hon att chefer inte får falla i fällan att fokusera på kritikern i stället för på organisationens problem. I stället tror hon att den som kan fokusera på sakfrågan har stor chans att skapa något gott i slutänden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida