Äldreomsorg. Anställda styrs omedvetet

8 februari 2012

Andreas Fejes, lektor vid Lin­köpings universitet, följde under åtta månader hur chefer styr personalen vid ett äldreboende. Att utmana och aktivera de anställda visade sig vara en populär ledarstil. När ett problem uppmärksammades bjöd cheferna in de anställda att själva komma med förslag på lösningar genom att ställa motfrågor. ?

Ledarstilen upplevdes som demo­kratisk och inbjudande men har enligt Andreas Fejes starkt styrande effekter. De anställda förespeglas en frihet, som dock har stora begränsningar. Cheferna kan därmed styra med tuffa budgetmål utan att tappa de anställdas förtroende.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida