ledarskap

Alla kan bli mobbade – även chefer

Alla kan bli mobbade – även chefer
Mobbning är en organisationsfråga, om det är tillåtet på arbetsplatsen eller inte, menar Christina Björklund. Bild: Mostphotos

Chefer som är nya eller har oklara roller och ansvarsområden löper större risk att bli mobbade. Utan hjälp är det svårt att hantera den utsatta situationen.

Att chefer också kan bli mobbade på arbetsplatsen har forskaren Christina Björklund visat i en studie som baseras på ett dataregister med 18 000 chefer inom både offentlig och privat sektor. Totalt hade 3,2 procent av cheferna upplevt sig vara utsatta för mobbning.

Chefer i skottlinjen

– En mobbad chef börjar ifrågasätta sig själv, sover dåligt, blir deprimerad. I början kanske man inte riktigt förstår vad man är med om, men när det sedan eskalerar leder det ofta till att den psykiska ohälsan ökar. De flesta hamnar i sjukskrivning och många lämnar sitt chefsjobb, säger Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.

.

Hennes forskningsprojekt Chefer i skottlinjen är unikt eftersom få studier har tittat på chefsmobbning.

I projektets andra delstudie djupintervjuades 22 chefer som varit utsatta. Det visade sig att situationer där mobbning uppstår är när chefen är ny på sin position, när roller och ansvarsområden upplevs som otydliga, om det finns en negativ syn på ledarskap på arbetsplatsen och vid organisationsförändringar.

Utsatta från flera håll

– Alla kan bli mobbade, det har mindre med personen att göra. De chefer jag intervjuade var i många fall erfarna och såg sig som bra chefer innan det började. Mobbning är en organisationsfråga, om det är tillåtet på arbetsplatsen eller inte, säger Christina Björklund.

I vissa fall var det medarbetare på arbetsplatsen som utsatte chefen för mobbning, i andra fall var det en chefskollega eller högre chef.

– Det är inte ovanligt att den högre chefen blir en del i detta och kanske tycker att det här är sådant som man ska klara av eller måste tåla om man är chef. Men ingen ska behöva tåla att bli mobbad på sin arbetsplats, säger Christina Björklund.

Behöver stöd och hjälp

I början är mobbningen ofta subtil: medarbetare som uteblir från möten, undanhåller information, låter bli att utföra arbetsuppgifter. Mer och mer ”skitsnack” uppstår och så småningom kan det gå till öppna konfrontationer. Flertalet av de intervjuade cheferna hade försökt att på olika sätt få mobbningen att upphöra utan att lyckas och inte sett någon annan utväg än att lämna sin tjänst, ofta efter att ha varit sjukskrivna en tid.

– Tyvärr tror jag att många chefer glömmer bort att de också har rätt till stöd och hjälp. Det är helt avgörande, för det här klarar du inte själv. De flesta arbetsplatser har tydliga rutiner för hur chefer och HR ska agera när anställda blir mobbade, men när en chef blir utsatt görs ofta ingenting. Cheferna måste vara inkluderade i de här strategierna.

Här intill artikeln hittar du Christina Björklunds råd till den chef som blir utsatt eller ser andra bli utsatta för mobbning.

Fem råd

1. Erkänn att det kan hända, att det du känner stämmer. Det är ingen skam i det.

2. Gå till din chef eller någon i organisationen som du har förtroende för. Var inte rädd att prata om det. Ta reda på vad du kan få för stöd och hjälp.

3. Ta hand om varandra. Försök vara ett stöd om du ser en kollega som blir utsatt.

4. Vänd dig till din fackförening och se vilket stöd du kan få.

5. Ibland måste man lämna situationer som är ohållbara. Det är inget misslyckande. Var rädd om dig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida