Ledarskap

Alla måste sätta gränser

3 april 2018

Digitalisering och flexibilitetställer nya krav. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapssammanställningar om nya sätt att organisera arbetet.

Svensk arbetsmiljöstatistik visar att 54 procent inte kan ta pauser under arbetet och att 47 procent inte kan koppla av tankarna på jobbet på sin fritid.?

Rådet till chefer är att ha koll både på sitt eget och medarbetarnas engagemang. Gränssättning är bra.

?Läs mer:
https://tinyurl.com/kravliv

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida