Internationell jämförelse

Färre svenskar känner förtroende för sjukvården

Färre svenskar känner förtroende för sjukvården
Den internationella studien visar på stora brister i patienters upplevelse av vården.

"En oroande signal", anser myndighetschefen på Vårdanalys, om att patienternas förtroende för den svenska sjukvården är lägre än i andra länder.

Svenska patienter är mer kritiska till hälso- och sjukvården än patienter i andra länder i västvärlden. De anser att både tillgänglighet, information och möjligheter till delaktighet brister.

Det är en amerikansk stiftelse som för tredje gången undersöker befolkningars inställning till sin hälso- och sjukvård. Sjukvården i Sverige jämförs med den i länder som USA, Storbritannien, Kanada, Norge och Schweiz. Drygt 7 100 svenskar har intervjuats om sina patienterfarenheter.

Försämrade resultat

Resultaten från den så kallade IPH-studien redovisas av Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Vårdanalys. Samma undersökningar gjordes även 2010 och 2013 och jämförelserna visar att förtroendet har försämrats.

I den senaste studien anser bara en tredjedel av svenskarna att sjukvårdssystemet fungerar bra, vilket är en minskning med 13 procentenheter jämfört med 2010.

Dessutom anser bara 19 procent av primärvårdsläkarna att systemet fungerar bra. 2012 var den siffran 39 procent.

– Det är en oroande signal att allt färre, både i befolkningen och bland primärvårdsläkarna, anser att hälso- och sjukvården fungerar väl. Att upprätthålla förtroendet för vården är viktigt för att garantera ett långsiktigt och hållbart hälso- och sjukvårdssystem, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys i ett pressmeddelande.

Sämre tillgänglighet

Den sämre tillgängligheten visar sig genom att 70 procent av patienterna i Sverige svarar att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent i de flesta andra länderna. Och knappt 60 procent, jämfört med 80 procent i övriga länder, anger att personal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia.

– Tyvärr kan vi konstatera att patienter i Sverige i många avseenden har en sämre erfarenhet av vården än patienterna i andra länder. De upplever att tillgängligheten brister, de saknar möjlighet till delaktighet och anser inte att samordningen av vårdens olika delar fungerar, säger Fredrik Lennartsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida