Forskning

Argsint chef gör medarbetare mindre motiverade

Argsint chef gör medarbetare mindre motiverade
Arg chef på jobbet? Det kan vara därför du tappat sugen. Bild: Colourbox

Argsinta och frånvarande chefer har en negativ inverkan på medarbetarnas motivation. Det kan också leda till att fler blir sjuka eller slutar. Beror det på att den destruktiva chefens egen arbetsmiljö är dålig? Det ska forskare undersöka.

16 november 2018

Forskaren Susanne Tafvelin vid Umeå universitet ska undersöka om arbetsmiljön kan vara en orsak till att chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

– Flera studier har visat att medarbetares hälsa påverkas negativt om chefen till exempel får känslomässiga utbrott, bestraffar de anställda eller är passiv, säger Susanne Tafvelin, docent i psykologi.

Hon har tidigare studerat vad ledarskapet på en arbetsplats betyder för personalens välbefinnande. Nu har hon tilldelats över 3 miljoner kronor från försäkringsbolaget Afa för att undersöka varför chefer utvecklar beteenden som är negativa för medarbetarnas hälsa.

Känner sig motarbetade

I internationella studier om destruktivt ledarskap har fokus varit på konsekvenserna och chefen som individ. Studier har visat att ledarskapet blir destruktivt om chefen är orättvis, otydlig eller passiv. Det får medarbetarna att känna sig motarbetade.

– Den enda forskning som hittills gjorts på området i Sverige är Försvarshögskolans studier av destruktiva ledarbeteenden inom militären. Vi ska undersöka hur vanligt det är i svenskt arbetsliv och ta reda på vad som bidrar till att det uppstår.

Susanne Tafvelins forskargrupp ska skicka ut enkäter till chefer och medarbetare i privat näringsliv och inom kommuner och landsting.

– Som psykolog hoppas jag att kunskapen kan leda till att utveckla åtgärder som förebygger att de här ledarbeteendena uppstår.

Ytterligare forskning på gång

Två andra projekt som rör organisation, ledarskap och medarbetares hälsa får Afa-finansiering.

En forskare vid Stockholms universitet ska studera hur chefstäthet, administrativt stöd och tydliga mål påverkar arbetsmiljön för medarbetarna, deras sjukfrånvaro och vilja att stanna på arbetsplatsen.

Data kommer att samlas in från chefer och medarbetare i kommuner, regioner och landsting.

En forskare i Göteborg får Afa-pengar för att studera om ett organisatoriskt stöd, som kallas Perceived organizational support, kan hjälpa sjuksköterskor hantera konflikten mellan att effektivisera vården och samtidigt förbättra vårdkvaliteten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida