”Avdelningscheferna är sämre behandlade än någonsin”

Ytterligare en avdelningschef på Akademiska sjukhuset har ombetts att lämna sitt uppdrag omedelbart. Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Agneta Wiberg, säger att hon aldrig tidigare har varit med om att första linjens chefer har blivit så illa behandlade.

21 september 2010

I slutet av augusti ombads akutmottagningens avdelningschef att lämna in nycklar och passerkort och omedelbart lämna arbetsplatsen. Några dagar senare fick avdelningschefen på bb samma besked – på ett märkligt sätt. Chefen vill vara anonym, men delar med sig av historien om hur det gick till när hon blev tillsagd att lämna sitt uppdrag.

– Chefsgruppen var på en konferens utanför sjukhuset och under dagen sa avdelningschefens överordnade chef till henne: ”Kom med ut – jag vill prata med dig.” Sedan sa han: ”Jag vill att du avslutar ditt chefskap.” Efter det gick han därifrån, berättar Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Kvar lämnade han en chockad avdelningschef.

Kritisk till arbetsgivaren

Vad som kommer att hända i det ärendet är ännu oklart, men Agneta Wiberg är kritisk till hur arbetsgivaren vid Akademiska sjukhuset behandlar första linjens chefer.

– Jag har inte varit med om att arbetsgivaren har behandlat chefer så illa som nu, säger hon.

Hon har också en teori om vad det beror på.

– Vården saknas i de beslutande församlingarna. Ledningsgruppen består av divisionschefer – som alla är läkare – sjukhusdirektör, personaldirektör och ekonomichef. Avdelningscheferna är lämnade med mycket ansvar, men för lite befogenheter.

Ändå är det de verksamhetsnära cheferna som ser de verkliga konsekvenserna av besparingar och organisationsförändringar. Som det politiska beslutet att inte låta någon patient vänta mer än fyra timmar på akuten.

– Det låter bra – men de har inte tänkt på hur det ska genomföras, säger Agneta Wiberg.

Vill ha chefstjänster

Hon vill också uppmana cheferna att inte skriva på några anställningskontrakt som ger arbetsgivaren rätt att säga upp deras uppdrag i förtid. Helst såg hon också att de fick chefstjänster och inte tidsbegränsade uppdrag.

– Det finns olika uppfattningar om det, men jag anser att de åtminstone ska ha ett anställningskontrakt där de har en grundtjänst som chef. Det är viktigt både för deras trygghet och för att deras kompetens ska kunna tas till vara, säger Agneta Wiberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida