Bli inte bakbunden av förtroenden

Bli inte bakbunden av förtroenden
Illustration: Istockphoto

Hänvisa inte till rykten under ett svårt samtal med någon som inte passar in i gruppen. Medarbetare som kommer med kritik mot en kollega måste våga stå för den.

Anställda som har svårt för sociala koder, är aggressiva eller smiter undan ställer krav på chefer. Men samtalen med dem som inte passar in, eller som inte gör sitt jobb, är en del av uppdraget. ?

— Det talas ibland om besvärliga människor. Jag säger hellre utmanande beteenden. Vad som upplevs som utmanande är förstås individuellt, men det finns beteenden som många har svårt för, som aggressivitet, tystnad eller flykt.?

Det säger psykoterapeuten Lotta Lindgren som ofta möter chefer i behov av råd och stöd. Vid en träff med Vårdförbundets första linjens chefer och verksamhetschefer var temat ”det svåra samtalet”. Deltagarna spelade rollspel och diskuterade i smågrupper om vad de upplevde som utmanande beteenden.?

— En sak som gör samtalen svåra är att det inte handlar om ett samtal utan om en process där båda parters försvar och motstånd aktiveras. För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att förbereda sig ordentligt, att veta vad man vill ta upp och vad som är målet med samtalet.??

De svåra samtalen bottnar ofta i någon form av kritik mot medarbetaren. Ett dilemma är när någon annan har iakttagit ett beteende som inte är okej. Lotta Lindgren avråder från inledningar som: ”jag har hört att…”. Det riskerar leda till att chefen blir bakbunden av förtroenden. Då är det bättre att uppmana uppgiftslämnare att vara med eller, om det inte går, att vara öppen med vem som har sagt vad.?

— Det finns situationer och beteenden som en chef måste ta tag i, men arbetsklimatet är inte bara chefens ansvar. Medarbetare måste känna till, eller påminnas om sitt, säger hon.??

Snack bakom ryggen är exempel på sådant som förstör gemenskapen i gruppen. Lotta Lindgrens erfarenhet är att det är alltför vanligt med konflikter som sopas under mattan. Om det görs för länge är risken stor att skadan inte går att reparera.?

Om utmanande beteenden sprider sig i arbetsgruppen — sätt dig ner tillsammans med medarbetarna och samtala om er gemensamma värdegrund, råder hon.?

— Ställ frågor som hur ni ska ha det tillsammans. Prata om hur ni lever upp till er värdegrund. Den ska ha en tydlig struktur med mål, vad som förväntas av medarbetarna och vad som händer om spelreglerna inte följs. En värdegrund ska inte bara vara fina ord.

Ta hjälp

Om du känner dig osäker inför svåra samtal: sök stöd hos en överordnad chef eller en egen handledningsgrupp. Om kunskap i arbetsrätt krävs: koppla in en HR-specialist så att allt görs korrekt. Om inget annat hjälper: anlita en extern konsult.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida