Brobyggare i vård och omsorg

I Mörbylånga kommun saknas varken sjuksköterskor eller specialistkompetens. Men de tvärprofessionella teamen är den verkliga framgångsfaktorn.??

30 april 2014

När hemsjukvården diskuteras handlar det ofta om att sjuksköterskorna är för få, och att fler av dem behöver specialistutbildning. Att det kan vara annorlunda står klart när två chefer från Mörbylånga på Öland berättar om sin verksamhet.

?Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland arrangerade nyligen ett seminarium om hemsjukvårdens utmaningar. När enhetschefen Marion Rasmussen Nilsson och verksamhetsområdeschefen Anna Lindquist, båda sjuksköterskor, stod på scenen och berättade om hur de arbetar kom dagens varmaste applåder. ??

Allra starkast blev applåderna när de båda cheferna berättade att de gillar att fira.?

— Det stämmer, säger Marion Rasmussen och skrattar. När vi får prestationspengar från staten, till exempel för att fallolyckor och trycksår minskar tack vare att Senior alert följs, då går pengarna tillbaka till teamen.

?De tvärprofessionella teamen är naven i hemsjukvården. Där finns palliativa team, psykiatriteam, demensteam och äldreboendeteam. Sammansättningen beror på patientens, eller brukarens, behov.

??Marion Rasmussen Nilsson talar om att bygga broar. Ledningen är överens om vikten av att ta vara på allas kompetens. Visst kunde sjuksköterskorna vara fler, och ännu fler kunde vara specialistutbildade, men de som jobbar här finner stöd i andra professioner.?

— Mitt ansvar är att se vilka professioner som behövs och att göra alla delaktiga i vården och omsorgen. Brobyggandet ska genomsyra alla projekt vi driver.?

Hon har ett svar på frågan om varför de lyckas i Mörbylånga:?

— Ledningen lyssnar på vad medarbetarna tycker. Och så är vi prestigelösa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida