Checklista för rekryterare

3 januari 2017

Man kan bli trångsynt i jakten på den mest lämpliga medarbetaren. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, tagit fram en vägledning. Varje kapitel avslutas med tankeväckande frågor som: Ställs samma frågor till samtliga kandidater utifrån kraven på det arbete som ska utföras? Kapitlen är indelade efter de olika momenten i rekryteringsprocessen.

Läs mer:
Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera
www.do.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida