Chefen räddar sommaren – men är det värt priset?

Chefen räddar sommaren – men är det värt priset?
Chefsbarnmorskan Lotta Iggström på Universitetssjukhuset i Örebro ör en av dem som går in och jobbar kliniskt under sommaren. Foto: Kristin Lundström

En del vårdgivare löser sommarens personalbrist genom att låta chefer arbeta kliniskt. Det innebär att planering måste skötas utanför arbetstid och utvecklingen av ledarskapet får ligga på is.

3 augusti 2011

När semestrarna närmar sig infinner sig också bemanningskaoset. Landstingen löser det på olika sätt: sommarbonus, övertid och tre semesterperioder är vedertaget. Det är heller inte ovanligt att chefer tar arbetspass för att lösa personalbristen, som chefsbarnmorskan Lotta Iggström på Universitetssjukhuset i Örebro. Bra eller dåligt?

Sjuksköterskorna på Sunderby sjukhus i Norrbotten protesterade i början av sommaren inte bara mot att arbetsgivaren vägrade att gå med på deras bonuskrav utan också för att deras enhetschefer arbetar som sjuksköterskor under semesterperioden. Kanske försatte det dem i ett sämre förhandlingsläge, men framför allt gällde sjuksköterskornas invändning att de behövde sina chefer — som chefer.

Katarina Johansson är ordförande för Vårdförbundets avdelning i Norrbotten. Hon säger att enhetscheferna på Sunderby sjukhus har hamnat i en omöjlig situation.

— Sjukhuset tillämpar något som i folkmun kallas för ”farfarsprincipen” vilket innebär att varje chef måste fråga en chef högre upp i hierarkin innan beslut tas. Enhetscheferna har därmed inget verktyg för att ge medlemmarna ledigt, och de kan heller inte ta beslut om extrapass, säger hon.

Inför sommaren stod enhetscheferna på Sunderby sjukhus med 140 olösta arbetspass. Därför, säger Katarina Johansson, upplever de inte att de har något annat val än att själva arbeta på avdelningarna.?

— Det är många chefer som går in och arbetar natt, och man kan ju verkligen fråga sig vad det för med sig för det ledarskap de sedan ska utöva under dagarna. Det bör bli svårt att ha kraft kvar att utveckla verksamheten när man arbetar på det sättet.

Marianne Hiller, ledamot i Vårdförbundets styrelse och i avdelningsstyrelsen i Örebro, tror att det är vanligt att chefer arbetar kliniskt för att lösa bemanningen på sommaren.

— Jag har inga siffror på det, men min uppfattning är att det är mer regel än undantag. Det är något som verkar förväntas av första linjens chefer.

Hon kan se fördelar med ett sådant system. Det kan vara stimulerande att hålla den kliniska kunskapen ajour — och det kan också vara ett sätt att få acceptans för sitt chefskap, tror Marianne Hiller.

— En chef kan visa vägen genom sitt sätt att arbeta kliniskt. Dessutom kan hon vinna sympatier bland kvinnliga medarbetare genom att visa att hon är en av dem. Fast jag tycker det är illa att det är en metod som måste tas till för att inte bli ifrågasatt som chef.

Nackdelarna anser hon är tydligare, patientsäkerheten till exempel. Är det verkligen en god och säker vård att chefer, som kanske inte har så färsk klinisk erfarenhet, går in och arbetar med patienter? Och hur är det med möjligheten och tiden att utveckla ledarskapet?

— Det är färre möten under somrarna, och det skulle kunna tas som ett argument för att det finns tid för chefer att arbeta kliniskt. Å andra sidan är det just under sådana perioder som de kan ha tid för kompetensutveckling och reflexion över verksamhetens mål, säger Marianne Hiller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida