Chefen som tror på konstens kraft

Chefen som tror på konstens kraft
Bildserien Mitt i naturen av Björn Larsson i en av korridorerna. Foto: Per Mannberg

Konst kan lugna oroliga sinnen.? På geriatriken i Nacka har chefssjuksköterskan Mari Andersson tagit initiativ till en konstvandring som ska stimulera till ?samtal.?

9 januari 2018

På Capio Geriatrik Nacka, avdelning 61 och 62, invigdes nyligen en konstvandring med tio olika stationer bestående av målningar, ljudverk, rörliga bilder och bilder att känna på. Konstverken är inköpta för att stimulera patienter och anhöriga, men också personal.?

Idén om konstvandringen kommer från chefssjuksköterskan Mari Andersson, som ansökte om och fick pengar till inköp av konst av landstingets kulturförvaltning.?

— Redan när jag arbetade inom geriatriken på Sabbatsberg försökte jag få pengar till konst på avdelningen. Vi brottades mycket med hur vi skulle få höftopererade patienter upp ur sängarna och ville göra det lite mer lockande att promenera i korridorerna. Den gången fick vi inga medel, ?den här gången gick det bättre, säger hon.?

Inspirerad av patienterna i innerstan — som hade lite mer vana vid konstgallerier — och av konstrundor i Skåne, men utan egen kunskap om konst, skrev Mari Andersson sin ansökan.??

– Syftet med konsten är att stimulera patienterna till aktivitet och rörelse, väcka nyfikenhet, ha något att samtala kring när vi gångtränar patienterna i vårdavdelningens korridorer. Vi vill ge anhöriga och patienter samtalsämnen, men jag ser också en annan poäng: när vi visar att vi bryr oss om miljön på avdelningen visar vi också att vi bryr oss om patienterna, säger hon.?

Konstvandringen har titeln Resa i tid och rum och en guidande konstbok med texter, bilder och frågor har tagits fram av kulturförvaltningen. En museipedagog kommer att utbilda avdelningens personal om vad verken handlar om och hur de kan samtala med patienter om vad de ser och upplever.?

— Min förhoppning är att personalen lämnar eventuella kulturkomplex åt sidan och att de tar till sig det här. Jag ser konstvandringen både som kompetensutvecklande och som en stimulans — för personal och för patienter. ??

Mari Andersson anser att konst och kultur är viktigt i vården och att det ryms inom ramen för omvårdnad. ?

— Konst kan lugna oroliga eller förvirrade patienter. Den kan också skapa något så enkelt som en stunds glädje eller förströelse på egen hand, tillsammans med anhöriga eller med vårdpersonal. Min önskan är att patienterna ska få möjlighet att låta tanken vila en stund i det som är friskt i den sjuka kroppen.??

Under ett år har kulturförvaltningen jobbat med konstvandringen på geriatriken i Nacka och förhoppningen är att den ska inspirera andra vårdenheter till liknande projekt. Forskare ska kopplas in för att studera vilken effekt projektet och konsten har på patienter, anhöriga och personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida