Ny rapport

Chefer allt mer pressade av gränslöst arbete

Chefer allt mer pressade av gränslöst arbete
Det gränslösa arbetet tär allt mer på chefers hälsa. Arkivbild: Mostphotos

Sju av tio chefer anser att arbetet är så påfrestande att de har svårt att koppla bort det på fritiden. Värst drabbade av det gränslösa arbetet är kvinnliga akademiker inom offentlig sektor.

26 april 2018

I dag presenterar akademikernas centralorganisation, Saco, en rapport om chefers hälsa. Enligt den arbetar mer än 60 procent trots att de är sjuka. Hög arbetsbelastning och att ingen annan kan göra jobbet uppges vara anledningar.

– Sjukskrivningarna bland chefer ökar och problemen är störst inom offentlig sektor. Det är en ohållbar situation, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Känner igen problemen

Vårdförbundet organiserar chefer i vården och snart presenteras resultaten av en enkät där chefsmedlemmar har svarat på frågor om hur de har det på jobbet. Förbundets chefsspecialist Marianne Hiller möter många av dem, bland annat som chefscoach. Hon är inte förvånad över resultaten i Saco-rapporten.

.

– Många av de chefer jag möter berättar om en stressad arbetsvardag där alltmer tid måste ägnas åt rekrytering. Personalbristen drabbar verksamheten, men gör också arbetsbördan extra tung för chefer. Man vet att närvarande chefer är en framgångsfaktor. Alltför många hinner inte längre vara det, säger hon.

Marianne Hiller understryker vikten av goda strukturer och en organisation som gör det möjligt för chefer att använda förtroendetiden på ett sätt som främjar deras hälsa. Förbättrade villkor behövs, anser hon.

Psykiskt ansträngande

Enligt Saco-rapporten är det just det gränslösa arbetet som är utmärkande för chefer. De har svårt att skilja på arbetstid och ledighet och utrymmet för återhämtning räcker inte till.

Över 30 procent av de tillfrågade cheferna upplever att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller för hög arbetsbelastning. 25 procent har övervägt att minska sin arbetstid på grund av hälsoskäl.

Ett förbättrat administrativt stöd är en av lösningarna som Sacos ordförande, Göran Arrius, vill se är. Arbetsplatser som erbjuder det stödet och som låter chefer ha ansvar för mindre personalgrupper har en bättre psykosocial arbetsmiljö.

– En bra chef är en förutsättning för att medarbetares hälsa ska främjas. Därför är det viktigt att man har de resurser och organisatoriska förutsättningar som krävs, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida