Chefer inom vården saknar stöd i mötet med medierna

Chefer inom vården saknar stöd i mötet med medierna
Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap, har studerat hur chefer inom vård och omsorg påverkas av mötet med medier. Foto: Högskolan i Borås

Journalisternas granskning av vård och omsorg ökar, men cheferna i vården upplever ofta uppmärksamheten som pressande.

En undersökning bland chefer inom vård och omsorg visar att nästan hälften av dem är missnöjda med mediernas rapportering och hur organisationen beskrivs i media.

Stämmer dåligt

Att ha kontakt med journalister har blivit en viktig del av den psykosociala arbetsmiljön för chefer. Vid ett seminarium anordnat av Afa försäkring presenterades i dag en studie om hur det är att möta medierna.

Endast en tredjedel av cheferna anser att medierna är korrekta och sakliga till minst 80 procent. En tredjedel av dem ansåg att mediernas bevakning stämmer till mindre än 40 procent.

Behövs mediestrategi

Det är Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid Borås högskola och vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, som tillsammans med en forskargrupp har intervjuat chefer med erfarenhet av mediekontakter. De har även gjort en större enkätstudie som besvarades av 144 chefer inom kommunal omsorg.

– Vi tror att det behövs en mediestrategi, där chefer får lära sig att möta frågor sakligt och med öppenhet. Journalisters frågor kan också ses som en möjlighet att få berätta om verksamheten, säger Lotta Dellve.

Negativ upplevelse

Bara 27 procent av cheferna i studien var nöjda med hur organisationen avspeglades i medierna. Nästan hälften berättade om stress och sömnproblem i samband med granskningen. Förenklingar och vinklingar kan krocka med vårdens dynamik och sekretessen hindrar att uttala sig i enskilda fall.

För att hantera situationen är det viktigt med stöd från ledningsgrupp och kolleger. Lotta Dellve ger också några tips:

  • Ge dig själv tid – svara inte direkt om du är minsta osäker på vad du ska säga.
  • Det går att säga att man är upptagen och be att få återkomma.
  • Ring alltid tillbaka – återkom verkligen och så snabbt som möjligt. Svara ärligt – försök inte att lägga ut dimridåer eller undvika frågor.
  • Utnyttja verksamhetens kommunikationsavdelning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida