Chefsrollen

Chefer som säger emot kan tvingas gå på dagen

Chefer som säger emot kan tvingas gå på dagen
Kristina Lundmark tvingades lämna sitt uppdrag när hon hade sex månader kvar på chefsförordnandet, men ångrar inte att hon sa ifrån. Foto: Lasse Modin

Kristina Lundmark gick emot ledningen på ett personalmöte och ett par månader senare tvingades hon lämna nycklar, passerkort och chefsuppdrag. Att behandla chefer så kan straffa sig, anser arbetsgivarnas jurist.

7 december 2017

Chefer som går emot sin ledning gör sig inte populära. Vårdchefer i Skåne hotades med omplacering efter en kritisk debattartikel och nyligen fick Södersjukhusets vd lämna sitt uppdrag efter att ha larmat om risker för patientsäkerheten. För några år sedan berättade Vårdfokus om Kristina Lundmark, avdelningschef på Akademiska sjukhusets akutklinik, som tvingades lämna sitt chefsförordnande efter att ha gått emot ledningen.

Kristina Lundmark hade haft olika chefsförordnanden på Akademiska sjukhuset i mer än 20 år och visste att hon tog en risk när hon gick emot sina överordnade chefer på ett personalmöte.

– Jag är inte dum. Jag förstod att jag riskerade mitt jobb när jag gick emot ett förslag om neddragna vårdplatser som tagits i ledningsgruppen, men jag hade inget val, säger hon.

Försökte få dem att backa

Hon hade suttit i ett antal möten där hon försökt att få ledningsgruppen att backa från beslutet att flytta 16 sjuksköterskor från akutkliniken till en nyinrättad lättvårdsavdelning.

– Akuten var redan underbemannad och jag ville få min närmaste chef att förstå att det var omöjligt, men fick inget stöd.

50-60 medarbetare samlades till personalmötet där Kristina Lundmarks överordnade chefer gav besked om den nya avdelningen. Det var när de vände sig till henne och sa: ”Det blir väl bra, Kristina?” som hon sa ifrån.

– Det hade varit bättre för min karriär om jag hade sagt ”visst, det blir bra” och sedan sagt upp mig. Då hade jag kunnat gå med hedern i behåll. I stället stannande jag kvar under sommaren trots att jag visste att jag inte skulle få fortsätta.

”Vi saknar förtroende”

När sommaren gått kallades hon till ett möte där arbetsgivaren sa att de saknade förtroende för henne. Hon fick lämna in sina nycklar och sitt passerkort och tvingades gå hem samma dag. Ledsen, men trots allt övertygad om att hon hade gjorde rätt.

– För mig hade det varit oetiskt att tiga, eller att ge förslaget mitt stöd och sedan säga upp mig. Jag tyckte det var ett galet beslut och om jag inte hade sagt ifrån kanske tokigheterna hade fått fortsätta.

Tidsbegränsade chefsförordnanden är vanliga inom den offentliga hälso- och sjukvården och i anställningskontrakten finns inte preciserat vad som ger arbetsgivare rätt att avsluta förordnandet i förtid. Chefer omfattas av den grundlagsskyddade meddelarfriheten, men enligt Sophie Thörne, arbetsrättsjurist på Sveriges kommuner och landsting, är det svårt att vara kvar för den som inte anser sig kunna genomföra ledningsgruppens beslut.

Viktigt få framföra kritik

– Det är viktig att få föra fram en avvikande mening både i ledningsgrupper och i andra sammanhang, men om man inte kan ställa sig bakom ett viktigt beslut när det väl är fattat – då är det svårt att vara kvar som chef. En chef som tar avstånd från ett beslut, till exempel om en omorganisation, saknar förutsättningar att driva igenom det, säger hon.

Däremot anser Sophie Thörne att om kravet att lämna in sitt passerkort och gå samma dag är ett sätt att behandla chefer som kan straffa sig.

– Det är brist på omtänksamhet om den enskilda chefen och att avveckla på det sättet kan skapa nya konflikter. Det kan bli svårt att rekrytera nya chefer om det sprider sig att det är farligt att komma med kritik på arbetsplatsen.

Kristina Lundmark har gått vidare. Hon blev så småningom chef på en vårdcentral. I dag är hon ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala och ger råd till chefer. Erfarenheten har lärt henne minst en sak: ”Jag hade blivit sjuk om jag hade gått med på ledningens förslag. Inget arbete är värt det.”

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida