Cheferna i Skåne dignar under arbetsbördan

Cheferna i Skåne dignar under arbetsbördan
Huvudskyddsombudet i Skåne, Ywonne Björkman, ser chefsenkäten som en början på att förändra chefernas villkor. Foto: Daniel Nilsson.

Långa arbetsdagar och för stort personalansvar pressar enhetschefer och verksamhetschefer, visar Vårdförbundets enkät.

8 december 2014

En enkät som har besvarats av Vårdförbundets chefsmedlemmar i Skåne visar att över hälften av dem anser att deras uppdrag är så tungt att de har svårt att utföra ett bra arbete. På frågan om vad som hindrar dem svarar många att det administrativa arbetet tar alldeles för mycket tid och att de saknar stödresurser.

Det är Vårdförbundets avdelning i Skåne som har genomfört en enkätundersökning bland chefsmedlemmar på enhets- och verksamhetsnivå. 246 personer har fått enkäten, 113 har besvarat den. Det är en svarsfrekvens på 46,5 procent.

Ett första steg

– Vi tyckte först att svarsfrekvens var för låg, men sedan har vi fått veta att det är ovanligt att chefer överhuvudtaget tar bladet från munnen och säger ifrån. Det här ser vi som ett första steg mot att de inte finner sig i vilka arbetsvillkor som helst, säger Ywonne Björkman, huvudskyddsombud i Skåne.

Enkäten gjordes efter att hon och hennes fackliga kolleger fått signaler om att chefernas arbetssituation var så pressad att många undrade hur länge de skulle orka. När sommaren beskrevs som ”bedrövlig” ansåg skyddsombuden att något måste göras.

– När vi beslöt oss för att gå ut med en enkät befarade vi att vi knappt skulle få några svar. Den som går chefsutbildning i Region Skåne får nämligen veta att ledarskapet innebär lojalitet och att den som inte kan ställa sig bakom besluten ska lämna sitt uppdrag, säger Ywonne Björkman.

Många arbetstimmar

Det som förvånar henne mest när hon går igenom svaren är att cheferna arbetar så många timmar i veckan och att de har ansvar för så många medarbetare.

Enkäten bekräftar vad tidigare forskning har visat: chefer inom vård och omsorg har personalansvar för betydligt fler medarbetare än vad en chef mäktar med. 46 procent har ansvar för mellan 20 till 39 medarbetare, 27 procent har ansvar för 40 till 59 och 12 procent har ansvar för över 60 medarbetare.

– Dessutom är Skåne en långsträckt region och chefer kan behöva åka tio mil för att möta sina medarbetare. En del har ansvar för personal på olika arbetsplatser och måste ständigt åka mellan Malmö och Lund, eller riktigt långt mellan Trelleborg och Helsingborg.

Kan inte vara närvarande

Forskning visar att patienternas säkerhet hänger ihop med personalens arbetsglädje, och att den i sin tur är beroende av närvarande chefer. I Skåne blir det en omöjlighet.

– Trots att de inte ges möjlighet att utöva sitt ledarskap är de så otroligt lojala. De jobbar häcken av sig, men får kritik både uppifrån och nerifrån, säger Ywonne Björkman.

Vårdförbundet i Skåne har försökt att få regionledningen att förstå chefernas behov av utbildning och stöd. Svaret de hittills fått är ”vi är medvetna om problemet”. Men sedan händer ingenting.

– Nu ska vi först berätta om resultatet från enkäten för cheferna sedan måste vi hitta en strategi för att stötta dem på bästa sätt. Vi har inte riktigt insett hur pressade de är, nu måste vi visa att vi driver även deras frågor. Jag hoppas att det här ska leda till en förändring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida