Coach på arbetsplatsen framgångsfaktor för vårdteamet

Coach på arbetsplatsen framgångsfaktor för vårdteamet
I går försvarade sjuksköterskan Marjorie Godfrey sin avhandling om att coacha tvärprofessionall team i förbättringskunskap. Foto: Oskar Pollack

Coachning på arbetsplatsen kan ge tvärprofessionella team och deras chefer möjligheter att hinna med både att vårda och att förbättra verksamheten.

6 september 2013

För vårdpersonal är det ofta svårt att hitta balansen mellan att vårda och samtidigt utveckla och förbättra vårdarbetet. De som lyckas bäst har chefer som kan förbättringskunskap och som med stöd i det kan coacha team i vårdens frontlinje. I går försvarades en doktorsavhandling om metoder för det på Hälsohögskolan i Jönköping.

Forskaren och sjuksköterskan Marjorie Godfrey har i tio års tid studerat 495 vårdgivare i USA och Sverige med fokus på frontlinjen där patienter, anhöriga och tvärprofessionella team möts. Hon har undersökt vad som får arbetet att fungera bra och hittade flera framgångsfaktorer.

Tydliga mål

Chefer och ledare som kan utforma sina organisatoriska system så att de stödjer förbättring och reflektion och som sätter upp tydliga mål för personalen är bättre på att leda förbättringsarbete.

I sin avhandling presenterar Marjorie Godfrey en modell för coachning som ger både team och chefer långvarig kunskap i förbättringsarbete. Den har bland annat praktiserats och utvärderats i USA – inom nyföddhetsvården och inom vården för patienter med cystisk fibros.

Coach på plats

I modellen kommer coachen till det tvärprofessionella teamets arbetsplats så att förbättringsarbetet kan anpassas till den vardag personalen befinner sig i.

Samtidigt som teamet får stöd har coachen också kontinuerlig kontakt med avdelningschef och verksamhetschef. Genom den insikt de får i det pågående förbättringsarbetet har de större förutsättningar att lyckas med ett coachande ledarskap.

Avhandlingen är en del av det större forskningsprojektet Bridging the gaps, som drivs via The Jönköping academy för improvement of health and welfare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida