Ditt kontrakt kan vara avgörande för din karriär

Det är väl värt att kämpa för att få en särskild chefstjänst, ett förordnande är inte lika tryggt. I båda fallen kan det visa sig ödesdigert om inte alla villkor finns med i avtalet. ?

Att gå med på ett tidsbegränsat chefsförordnande är relativt vanligt. Många vill testa hur det är att vara chef under en viss tid, till exempel två år, och ändå ha möjlighet att gå tillbaka till sin grund­anställning som sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker. ?

Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren-Dahlin påpekar att förordnanden passar arbetsgivarnas vilja till flexibla anställningar. Hon uppmanar att i tid fundera över konsekvenserna av ett förordnande och fördelarna med en tjänst. ??

En tillsvidareanställning som chef ger i ett längre perspektiv en bättre arbetsrättslig trygghet, till exempel vid organisationsförändringar. Det är svårare för arbetsgivaren att bli av med någon som har en chefstjänst. Då krävs alltid saklig grund för uppsägningen, till exempel arbetsbrist. Men i första hand ska en chef erbjudas omplacering inom anställningsavtalets ram, det vill säga som chef.

I andra hand ska en omplacering utanför anställningsavtalets ram erbjudas, till exempel inom den ursprungliga professionen.?

Vid chefsförordnanden regleras anställningen i det avtal som upprättas mellan chefen och arbetsgivaren. I avtalet måste det finnas en ordentlig plan för avveckling och lönesättning. Efter avslutat förordnande har man rätt att återgå till sin grundtjänst och då efter en ny löneförhandling.?

— Särskilt lön och uppsägningstid brukar vara föremål för tolkningsfrågor, säger Jeanette Lindgren-Dahlin. Där är det extra viktigt att se om sitt hus. ??

Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala, varnar för tidsbegränsade uppdrag utan avvecklingsplan. Det är oerhört viktigt att bevaka sina intressen och se till att alla villkor dokumenteras skriftligen så att inga oklarheter uppstår, anser hon. ?

— Redan i anställningskontraktet ska det tydligt framgå vad som händer när förordnandet tar slut. Skriv inte på ett kontrakt som ger arbetsgivaren rätt att säga upp ditt uppdrag i förtid. ?

Agneta Wiberg uppmanar också att se till att det finns en plan för fortsatt karriär efter chefskapet. ?

— Det är absolut inget fel att gå tillbaka till en sjukskötersketjänst. Men man måste kunna tillgodoräkna sig de erfarenheter och den kompetens som man har fått som chef. ??

Allt fler medlemmar inser fördelarna med en tjänst, säger Marianne Hiller, förtroendevald i Örebro som arbetar med att coacha chefer. Chefsrollen behöver utvecklas mot ett självständigt yrke. Är man chef och ledare så ska man också vara anställd som det. ?

En chefstjänst innebär större möjligheter att bygga upp en yrkesidentitet som chef och därmed långsiktigt utveckla sin kompetens. ??

Många blir chefer på sin gamla arbets­plats, men har kvar sin tjänst i grundprofessionen. ?

— Då finns kopplingen att det är där man har sin professionella tillhörighet. Men ska man vara tydlig i sitt ledarskap är det viktigt att också identifiera sig som chef och ledare, säger Marianne Hiller. ?

Ett tydligt och väldefinierat ledarskap gynnar både den anställde och arbetsgivaren. ?

Marianne Hiller råder den som blir erbjuden ett förordnande att våga ta upp diskussionen om tjänst. ?

— Våga ställa krav redan från början. Kontakta ditt ombud för chefer för att få stöd och råd om du känner dig osäker.

Förordnande:
Utöver din grundanställning, till exempel som sjuksköterska, har du ett tidsbegränsat förordnande som chef. Därefter gäller grundanställningen igen. Du bör ha två avtal, ett enskilt anställningsavtal och ett om själva förordnandet. Det är upp till dig att få tillfredsställande villkor.

Tjänst:
Du har ett anställningsavtal som chef och blir då svårare att säga upp. Saklig grund krävs och du ska i första hand erbjudas annat chefsjobb. Se till att få med alla viktiga delar i avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida