Ledarskap

Efter krisen: ”så skapar vi teamkänsla”

Efter krisen: ”så skapar vi teamkänsla”
Anna Karin Ekstrand presenterade nyligen sitt projekt om att leda personcentrerat på Vårdförbundets inspirationsdag för chefer. Foto: Maria Ejd

Som ny på jobbet fick Anna Karin Ekstrand ta itu med arbetsgruppens svårigheter att samarbeta. Genom att se varje medarbetares behov vill hon stärka teamkänslan.?

3 april 2018

Arbetsgruppen levde i svallvågorna efter en jobbig omorganisation när Anna Karin Ekstrand för ett par månader sedan började som enhetschef. Nu vill hon stärka personalgruppen vid Rosenlunds mödravårdsteam/Ewa-mottagningen och Mika hälsa vid Beroendecentrum i Stockholm genom att leda personcentrerat.

?Arbetsgruppen är tvärprofessionell — med bland andra barnmorskor, kuratorer, psykologer och läkare — och har arbetat ihop länge.?

— Viktigast är att stärka samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer, som utgör mödravårdsteamet och är navet i patientkontakterna. De möter kvinnor och blivande föräldrapar med tung beroendeproblematik, där det kan vara svårt att känna att man gjort ett bra jobb, säger Anna Karin Ekstrand, själv barnmorska.??

Vid omorganisationen blev barnmorskorna fler och kuratorerna färre. Samtidigt skedde nyrekryteringar och en osäkerhet spred sig om vem som ska leda planeringen för kvinnans sociala situation och vem som ska göra vad i kontakten med patienterna.?

— För att rollerna ska bli tydliga har jag medarbetarsamtal med kuratorerna om hur de har arbetat, hur de vill arbeta och om vilka förväntningar de har på barnmorskorna. Sedan har jag samma sorts samtal med barnmorskorna, berättar Anna Karin Ekstrand. ?

Hennes plan är att följa upp samtalen med gemensamma möten och planeringskonferenser. Målet är att identifiera varje medarbetares resurser och bekräfta att alla behövs.

?— En första utmaning är att lära känna medarbetarna för att ta reda på vilket ledarskap var och en behöver. Det gäller att stötta det som är bra och identifiera det som inte fungerar. Jag ser närvaro och delaktighet som viktiga förutsättningar för att lyckas. ??

För att stärka teamet kommer Anna Karin Ekstrand att använda Vårdförbundets studiecirkel Att ändra perspektiv om personcentrerad vård, som hon har modifierat så att utgångspunkten blir medarbetaren i stället för patienten.?

— Studiecirkelmaterialet är en hjälp i att få syn på medarbetarnas förmågor och drivkrafter. Det långsiktiga målet är att ge dem förutsättningar att arbeta personcentrerat så att de på bästa sätt kan hjälpa patienterna till en nykter och drogfri graviditet.??

Anna Karin Ekstrand har gått Vårdförbundets kurs i personcentrerat ledarskap och strukturen för att stärka teamet är ett resultat av vad hon har lärt sig under kurstiden.

?— Kursen har fått mig att våga tro på mig själv som ledare. Nu vill jag utveckla det coachande ledarskapet och få medarbetarna att känna att jag är där för deras skull.

Ledarskap i förändring

?… är titeln på Vårdförbundets kurs om hur chefer kan leda personcentrerat. Den består av fem träffar med olika teman och har hållits i tre omgångar. De 40 chefer som deltog senast presenterade sina projekt under en inspirationsdag i Stockholm den 7 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida