Efterlyses: stöd till chefer inom vården

Efterlyses: stöd till chefer inom vården
My Eklund Saksberg vill att mas:ar ska bli en naturlig del av ledningsgruppen.

I coronatider höjs röster om vikten av ett stärkt ledarskap inom vård och omsorg. Forskaren My Eklund Saksberg vill se ökade befogenheter för mas:arna. ”Beslut måste strilas genom hälso- och sjukvårdsögonen”, säger hon.

I förra numret skrev Vårdfokus om flera experter som vill låta sjuksköterskor leda i äldreomsorgen. Nyligen krävde fackförbundet Ledarna bättre stöd för chefer inom vården, och nu lyfter My Eklund Saksberg, adjunkt i omvårdnad vid universitetet i Linköping, bristerna i patientsäkerhet inom äldrevården på Göteborgs-Postens debattsida.

Hon vill se mer kompetensutveckling för chefer inom kommunal hälso- och sjukvård, men också ökade befogenheter för mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska — som ett formaliserat beslutsfattande mandat. Patienter i den kommunala vården har ett mer komplext vårdbehov än vad de tidigare haft, menar hon, och dilemman kan uppstå där socialtjänst och hälso- och sjukvård möts.

— Kanske måste mas som regel vara en del av ledningsgruppen. De tunga besluten måste strilas igenom hälso- och sjukvårdsögonen, säger hon till Vårdfokus.

My Eklund Saksberg nämner personal på äldreboenden som exempel på team där sjuksköterskan borde ha en mycket tydligare roll i att leda omvårdnadsarbetet och genom närheten till vårdtagare höja kvaliteten på omvårdnaden.

Hon betonar också att stödet från mas till verksamhetschefen är viktigt — men att mycket handlar om att bygga en riskförebyggande säkerhetskultur i organisationen.

— I en ledningsgrupp behöver man ha högt i tak och kunna säga att ”det här är jag osäker på”. Det finns en norm kring chefen som omnipotent som vi måste bort ifrån. När behöver jag ta hjälp och söka stöd och vart vänder jag mig för att få den kompetensutveckling jag behöver för uppdraget?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida