Jämställdhet

En samlande kraft mot våld och sexuella trakasserier

En samlande kraft mot våld och sexuella trakasserier
Att säkerställa jämställdheten i samhället är ingen kvick-fix, säger Lena Ag. Hon är inställd på ett långsiktigt arbete. Foto: Ester Sorri

En av uppgifterna för den nya jämställdhetsmyndigheten är att förebygga sexuella trakasserier. Generaldirektören börjar med att skapa en god arbetsplats för de egna medarbetarna.

16 januari 2018

Sverige har fått en ny myndighet och en ny generaldirektör. Den nya direktören heter Lena Ag och hon ska leda arbetet på jämställdhetsmyndigheten som håller på att bli en arbetsplats för omkring 50 medarbetare, belägen i Angered utanför Göteborg.

I Regeringskansliets pressmeddelande säger jämställdhetsminister Åsa Regnér att den nya myndighetens uppdrag handlar om att säkerställa att alla delar av samhället når de mål som regeringen sätter upp för jämställdhetsarbetet.

– Det är en utmaning vi har framför oss, men det ligger inte på en enskild myndighet att fixa jämställdheten i samhället. Det ligger på en mängd aktörer, sedan är det vår uppgift att vara en samlande kraft – ett sorts nav – för jämställdhetsfrågorna, säger Lena Ag.

Vardagsutmaningar

Myndigheten invigdes för en vecka sedan och det första hon måste göra är att se till att de får en arbetsplats som fungerar. Dagarna är fyllda av möten om hur instruktioner och regleringsbrev ska uppfyllas, men också om hur dörrar ska låsas, eller inte låsas, om vem som ska sitta var och vem, eller vilka, som ska sätta på kaffet.

50 medarbetare från en mängd olika håll ska lära känna varandra. Men det första uppdraget är igång.

– Den sista april ska vi presentera en rapport om hur landets alla länsstyrelser jobbar för jämställdheten. Vi har skickliga analytiker som ska titta på vad som görs och sedan ska vi sammanställa en rapport om det nationella läget.

Det andra uppdraget handlar om en stor konferens om mansrollen och maskulinitet. Den ska äga rum i Stockholm i maj. Mer än så kan inte Lena Ag säga ännu.

Blev inte chockad

Hon har varit generalsekreterare för Kvinna till kvinna, en organisation som arbetar med kvinnors rättigheter världen över. Med den bakgrunden och den globala utblicken blev hon inte chockad över med vilken kraft metoo-upproret drabbade det svenska samhället.

– Nej, jag blev inte paff, men jag blev berörd över bredden och djupet i det som har kommit fram. Det här rör vid något som gör ont i det svenska samhället. Vi tror att vi har kommit så långt när det gäller jämställdhet, men det har vi egentligen bara när vi jämför oss med övriga världen.

Lena Ag ser det som ett tecken på styrka att upproret väcker så mycket känslor och startar så många samtal. Nu hoppas hon att det ska leda till en ökad medvetenhet på våra arbetsplatser. Ett av myndighetens uppdrag är att förebygga de trakasserier och det våld som män utsätter kvinnor för.

– Det finns policys och sanktionsmöjligheter för att hindra trakasserier på våra arbetsplatser och det är viktigt att använda dem. Upproret har satt fokus på dåligt fungerande ledarskap. Jag hoppas att det här leder till fler diskussioner både om vad som är ett bra ledarskap och om hur vi behandlar varandra på arbetsplatserna.

Underbetalda hjältinnor

Hon ser kvinnorna inom skola, vård och omsorg som hjältinnor som bär den svenska välfärden på sina axlar. Ofta underbetalda hjältinnor, säger hon. Däremot vill hon inte säga något om vad som borde göras åt arbetsvillkoren.

– Där drar jag gränsen. Att prata om lönesättning och arbetsvillkor är inte mitt bord.

Som ny generaldirektör för en myndighet med jämställdhet som arbetsområde gäller det att Lena Ag själv kan leva upp till det hon förväntar sig av andra. Hon vet hur svårt det är att vara chef. Det är därför hon vill börja med att se till att medarbetarna trivs.

– Vi har ett stort uppdrag. För att kunna uppfylla det måste det här vara en god arbetsplats där medarbetarna känner att de har en viktig roll och meningsfulla arbetsuppgifter, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida