Få med utländsk bakgrund

I kommunerna har 7,4 procent av cheferna med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal utländsk bakgrund. Inom landstingen är siffran 8,2 procent bland cheferna medan 12,2 procent av sjuksköterskorna har utländsk bakgrund. Av den totala arbetskraften i Sverige har 15-18 procent utländsk bakgrund. Statistiken är från 2012 och har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och Statistiska centralbyrån. Med utländsk bakgrund menas utrikesfödd eller född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.?

5 februari 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida