ledarskap

Fackförbund protesterar mot ny chef i Skåne

Samtliga fackförbund riktar kritik mot rekryteringen av ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Skåne.

Vårdförbundet, Läkarförbundet, Vision och Saco Akademikerrådet har efter samverkansförhandlingar förklarat sig oeniga med arbetsgivarens förslag att tillsätta Pia Lundbom som ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

– För vår del handlar det om själva processen, vi har inte fått vara delaktiga på det sätt som vi hade önskat, säger Malin Tillgren, tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne.

Sjuksköterska i botten

Pia Lundbom är sjuksköterska i botten. Hon har tidigare bland annat varit förvaltningschef i Skånevård Kryh och är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. När tjänsten nu ska tillsättas permanent blev till en början endast Pia Lundbom kallad till intervju. Det fanns flera sökande och efter fackliga protester kallades ytterligare två till intervju.

– Vi tycker att en av dem som kallades senare är bäst lämpad för tjänsten utifrån meriter, referenser och det som kom fram vid intervjutillfällena, säger Malin Tillgren.

Driver inte frågan vidare

Vårdförbundet kommer ändå inte att driva frågan vidare till central förhandling.

Även Läkarförbundet Skåne har riktat kritik mot själva rekryteringsprocessen, men ifrågasätter dessutom den föreslagna kandidatens meriter, enligt Läkartidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida