Färre medarbetare ska minska chefernas stress

Färre medarbetare ska minska chefernas stress
Max 35 anställda ska cheferna i Västra Götaland ha under sig. Arkivbild: Mostphotos

Västra Götalandsregionen har som första offentliga arbetsgivare infört ett normtal för chefer. Ingen ska ha ansvar för mer än 35 medarbetare.

17 februari 2015

Normtalet innebär också att små enheter med färre än tio medarbetare slås samman till större, men huvudsyftet med beslutet är att öka chefers förutsättningar att göra ett bra jobb. Första linjens chefer inom vården har för många underställda.

– Det här är alldeles utmärkt och något vi har stridit för länge. Tidigare argument för att inte införa en övre gräns har bland annat varit att ledningsgrupperna blir för stora, men för oss är det viktigare att chefer kan utöva sitt ledarskap och det kan de inte med 50-60 underställda som är vanligt på en vårdavdelning, säger Marita Tenggren, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Kan ställa till problem

Elisabeth Flygare är förtroendevald på Sahlgrenska universitetssjukhuset med ansvar för chefs- och ledarskapsfrågor. Hon är inte odelat positiv till ett normtal.

– Jag tycker det är bra att ha en diskussion om hur många underställda en chef ska ha när verksamheter startar eller organisationsförändringar genomförs, men tror att det kan ställa till problem på stora fungerande enheter som genom det här beslutet måste slås sönder, säger hon.

Elisabeth FlygareElisabeth Flygare

Elisabeth Flygare tar som exempel stora operations- och iva-avdelningar där hon ser framför sig en chef för operationssjuksköterskorna, en för anestesisjuksköterskorna och en för undersköterskorna. Det kan uppstå intressekonflikter när det kommer till bemanning, menar hon. Inte minst inför semestertider.

Befarar polsk riksdag

– Normtalet skulle kunna innebära så många chefer med olika intressen att ledningsgruppen riskerar bli en polsk riksdag. Dessutom befarar jag att kompetensutvecklingen blir lidande när enheter styckas upp och man inte längre har rotation av personal. Det blir ett kompetenstapp när sjuksköterskor som har det breda kunnandet går i pension.

Hon ser fördelarna: bättre arbetsmiljö för chefer och bättre möjligheter att se och lära känna färre medarbetare, men hon tror inte att åtgärden får missnöjda sjuksköterskor att stanna.

– Det är bra med färre underställda, men viktigast för sjuksköterskor är högre löner och hälsosamma arbetstider, säger hon.

Stora fördelar för cheferna

Under våren ska regionens olika förvaltningar analysera hur verksamheterna påverkas av normtalet och senast den sista april ska förvaltnings- och bolagschefer lämna förslag till hur förändringen ska genomföras. Västra Götalandsregionens personaldirektör, Marina Olsson, förnekar inte att normtalen också kan innebära svårigheter.

Foto: Angereds närsjukhusMarina Olsson

– Visst kan det vara svårt att uppfylla förändringen av olika skäl, men samtidigt är det så mycket som talar för att färre underställda innebär stora fördelar för första linjens chefer. Många har en så pressad arbetssituation att de inte hinner driva utvecklingen av verksamheten, säger hon.

Intervjuer och forskning visar att en starkt bidragande orsak till stress hos första linjens chefer är ett för stort antal medarbetare. De hinner inte med medarbetar- och lönesamtal och lär inte känna sina medarbetare i den utsträckning de önskar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida