”Fler måste se genusmönstren”

”Fler måste se genusmönstren”
Brister i organisationen stressar kvinnliga chefer. Foto: Istockphoto

Olika förutsättningar. De tuffa villkoren för chefer inom kvinnligt dominerad verksamhet upprör Arbetsmiljöverket.

7 januari 2015

Chefer inom hemtjänsten ansvarar för 30 till 40 medarbetare. I tekniska förvaltningar har de ansvar för 10 till 15 medarbetare.?

— Man undrar varför. Det är ju inte så att det är lättare att bedriva hemtjänst än parkarbete, säger Mats Ryderheim.

?Han är programledare vid Arbetsmiljöverket för regeringsuppdraget att satsa på kvinnors arbetsmiljö. De började arbetet med att studera förflyttningsteknik eftersom kvinnor oftare än män har värk i nacke, axlar och rygg. Men då visade det sig att problemen var mer komplexa och nu är huvudfokus att titta på arbetsorganisation i stället.

??Myndigheten har jämfört villkoren i kvinnligt dominerade yrken inom kommuner, som hemtjänsten, med dem i manligt dominerade yrken, som tekniska förvaltningar. Resultaten kan ses som en förklaring till att upplevelsen av stress är större bland kvinnor.?

Förutsättningarna skiljer sig också åt när det gäller möjlighet att gå över budget och i kvalitet på till exempel lokaler och bilar.

??Uppdraget att förbättra kvinnors arbetsmiljö tar slut vid nyår, men Mats Ryderheim räknar med att det förlängs i två år.?

— Kommuner och landsting måste upptäcka genusmönstren och vi måste vara progressiva och göra klart att det i längden blir omöjligt att rekrytera personal till så dåliga arbetsvillkor.?

För Mats Ryderheim är det uppenbart att det här är en politisk fråga. Resurserna mellan förvaltningarna måste fördelas annorlunda, anser han.?

— Våra inspektioner har pågått i tre år och under den tiden har vi nått omkring 60 kommuner med budskapet att förändring krävs. Vi försöker väcka arbetsmarknadens parter men det går trögt. Skillnader i villkor mellan män och kvinnor är uppseendeväckande och borde vara högre upp på dagordningen.?

Tillsyn över jämställdhetslagstiftningen ingår inte i Arbetsmiljöverkets uppdrag. Så vad kan myndigheten göra??

— Utifrån arbetsmiljölagstiftningen ställer vi krav på systematiskt arbetsmiljöarbete — på förbättrade rutiner för riskbedömningar även i enskilda hem, kunskaper om ergonomi, till exempel, säger Mats Ryderheim.

Könssegregation

Sedan 2011 har Arbetsmiljöverket haft regeringens uppdrag att satsa på kvinnors arbetsmiljö. Både i alliansens och i den socialdemokratiska regeringens budget har 15 miljoner kronor avsatts för en fortsatt satsning. Se myndighetens film om den könssegregerade arbetsmarknaden:
http://korta.nu/segregering 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida