Fler vårdplatser men inte mer personal

Fler vårdplatser men inte mer personal
Lena Söreke och Linda Björnfot på Sunderby sjukhus

Att fler sängar också betyder mer personal är ingen självklarhet. Nu tar Vårdförbundet strid om att nya vårdplatser inte bemannas.

1 december 2010

En undersökning som Socialstyrelsen har gjort visar att det är brist på vårdplatser över hela landet. Samtidigt larmar de anställda om orimliga arbetsvillkor vid överbeläggningar.?

Därför har både Social­styrelsen och Arbetsmiljö­verket haft fokus på över­beläggningar vid sina inspektioner under 2010. För första gången på decennier börjar sjukhusen nu öppna nya vårdplatser —däremot blir det inte mer personal för att bemanna vårdplatserna.??

Fler sängar innebär inte heller med automatik att mer personal behöver anställas. Det förklarar Socialstyrelsens tillsynschef Per-Anders Sunesson:?

— Vi kan inte ställa sådana krav, det är vårdgivaren som måste göra den bedömningen. Vårt krav är bara att det ska finnas den personal som behövs för att ge en god och säker vård, säger han.

Sunderby sjukhus:

 ”Vi har bett att få en vårdtyngdsmätning”

Sjukhusledningen har beslutat att öppna flera stängda vårdplatser utan att öka bemanningen. Vårdförbundet i Norrbotten protesterar och säger att arbetssituationen redan nu är ansträngd.

På kirurgavdelning 51 berättar sjuksköterskorna att de ständigt är underbemannade. De vill ha en vårdtyngdsmätning men ledningen har sagt nej med hänvisning till att det kostar för mycket.

— Vi får bara mer och mer patienter. Nu har det gått så långt att det finns anställda som självmant går ner i tid för att de inte orkar med den höga arbetsbelastningen, säger Lena Söreke, facklig representant för Vårdförbundet.

Skånes universitetssjukhus:

”Vi vill se en risk- och konsekvensanalys”

Sjukhusledningen har bestämt att sammanlagt 38 nya vårdplatser ska skapas för att lösa problemen med överbeläggningar på sjukhusen i Malmö och Lund.

— Det har inte sagts någonting om fler anställda. Vi är redan nu underbemannade och dessutom är det viktigt att personalen har rätt kompetens. Det går inte att placera äldre multisjuka patienter på en avdelning där personalen är specialiserad för att ta hand om helt andra patienter, säger Lena Keränen som är huvudskyddsombud i Lund.

Södersjukhuset:

”Arbetsbelastningen är för hög”

Två avdelningar med sammanlagt 56 vårdplatser har öppnats. Mer personal har det däremot inte blivit. Vårdförbundets ordförande på Södersjukhuset, Jane Stegring, anser att arbetsbelastningen är för hög och att personalen inte räcker till för att klara det ökande antalet patienter.

I budgetförslaget för 2011 finns inte heller pengar för mer personal till de extra vårdplatserna. De fackliga organisationerna protesterar.

Chefen för Södersjukhuset hävdar att det inte är nya vårdplatser. De har tagits till även tidigare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida