”För lite ledarskap i utbildningen”

Grundutbildningen förbereder inte blivande sjuksköterskor på det ledarskap som deras yrke kräver, anser Lotta Dellve.

2 november 2011

Sjuksköterskan Lotta Dellve har forskat i tio år kring vårdens ledarskap och organisation. Som nyutnämnd professor vid Borås högskola blir det hennes uppgift att vidareutveckla ämnet ledarskap i sjuksköterskeutbildningen.

— Efter att ha forskat i många år känns det som en stor utmaning att nu få möjlighet att föra in mer om ämnet ledarskap i sjuksköterskeutbildningen, säger hon.

Blivande sjuksköterskor behöver förberedas bättre på de ständigt nya, och komplexa, situationer som det dagliga ledarskapet ställer dem inför, och på de ständiga omprioriteringar som det kräver av dem.

— Jag vill ge sjukskötersk­or bättre förutsättningar både att leda vardagsarbetet och förbättringsarbeten. De behöver kunskap om sjukvårdens styrning, vad resurser och brist på sådana för med sig, och hur medarbetarskap fungerar, säger Lotta Dellve.

Hon ska dessutom som gästprofessor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm, studera ledarskap och metoder för verksamhetsutveckling i vården. I det treåriga projektet ska hon tillsammans med forskarkolleger bland annat undersöka vad som gör att metoder fungerar eller inte, och hur de påverkar arbetsmiljön, prestationer och patientsäkerhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida