Förebygger förändringsstress

4 juni 2013

Omstruktureringar och sammanslagningar på arbetsmarknaden är vanligt i de nordiska länderna och enligt en dansk undersökning lider hälften av svenska och norska arbetstagare av stress som beror på förändringar. Nu har danskarna startat en kampanj som ska förebygga stressen. Råden lyder bland annat: involvera medarbetarna, kommunicera under hela förändringsprocessen, kompe-tensutveckla efter nya behov. ?

Läs mer: Et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringar på arbejdspladsen”: www.skabgodeforandringer.dk ?

Källa: Arbeidsliv i Norden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida