Gjorde personalen delaktig i spararbete – fick sparken

Sjukhusdirektören för länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand ville göra personalen delaktig i arbetet med besparingarna. Nu har hon fått sparken.

1 februari 2010

Margaretha Rödén, numera före detta chef för länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, var satt att genomföra ett tufft sparbeting på 235 miljoner kronor. Huvuddelen av nedskärningarna var personalkostnader.

–?Det är ett oerhört tufft uppdrag, men jag var övertygad om att vi skulle klara det. Men det är viktigt att inse att det är de som finns i verksamheten som har kunskapen om vad som kan göras och vad som absolut inte kan göras. Deras kompetens – läkarnas, sjuksköterskornas och undersköterskornas – är större än ledningens, så är det i sjukvården, säger Margareta Rödén.

När de fackliga organisationerna fick information om att hon avskedats hade även landstingsdirektören slutat. Hon vägrade nämligen att säga upp Margaretha Rödén, i stället valde hon att avgå.

–?Vi kallades till ett telefonmöte som samtidigt var en förhandling enligt LAS för att utse ny sjukhusdirektör i Sundsvall, berättar Inger Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet i Västernorrland. Vad jag förstår ville Margaretha Rödén att personalen skulle vara delaktig i arbetet för att besparingarna skulle bli långsiktigt hållbara.

Margaretha Rödén och hennes ledningsgrupp bestämde sig för att försöka genomföra sparbetinget på egen hand och med hjälp av personalens kompetens. Under hösten har sju projektgrupper arbetat med att förbereda de besparingar som ålagts sjukhuset. Hela det arbetet är i princip kastat i papperskorgen.

Det är konsultföretaget Mantec som har landstingsledningens uppdrag att genomföra besparingarna, och enligt Margaretha Rödén har de inte som arbetsmetod att göra personalen delaktig i arbetet.

–?Det var lite mer top to bottom, som jag uppfattade det.

Och när sjukhusdirektören och Mantec inte var överens fick sjukhusdirektören gå. I hennes ställe går Sigbjörn Olofsson in, som i samarbete med Mantec har sparat bort 26 av Vårdförbundets medlemmar och två av tre undersköterskor på Örnsköldsviks sjukhus.

Margaretha Rödén medger att hon är lite förvånad över landstingsledningens ointresse av att dra nytta av personalens kompetens.

–?Är det rädsla för att tillåta personalen vara med och säga sitt? funderar hon. Jag måste medge att det är en gåta för mig.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida