Gör masen farligare!

Det är dags att stärka masens roll i kommunerna. Samla masarna centralt i länen så kan de få stöd av varandra och en starkare röst.?

29 juli 2009

Kommunens hälso- och sjukvård har sedan Ädelreformen genomgått många omgångar av omorganisationer, neddragningar och utveckling. Det har säkert varit bra på många sätt. Den utveckling som sker är inte bara negativ eller positiv utan en ständigt pågående process.?

Den högsta kompetens en kommun får ha anställd är en mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Kommunernas vård har blivit mer komplex och i större kommuner finns det mar (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och mass (medicinskt ansvarig skolsköterska). I den lilla kommunen är masen även mar. Med dagens vård krävs det stor kompetens för dessa professioner.

Var finns då dessa nyckel­personer? Jo de sitter ensamma i sin roll och utvecklar rutiner för sin lilla kommun. I små kommuner finns det masar som också är chefer. Hur granskar man sig själv? Kan man objektivt granska sig själv? Om man sitter i korridoren tillsammans med andra chefer, eller sin egen chef, hur stark blir man då när det är tal om neddragningar? Vems ord väger tyngst, chefen som betalar ens lön eller masens??Det är inte en lätt position. Det finns ingen utbildning till mas utan du blir det på dina meriter.??

Masens roll i kommunen måste stärkas! Masarna ska arbeta med kvalitet och vara med och utveckla vården. Deras ord ska väga tungt. ?

Jag tycker att masarna ska vara underställda Social-styrelsen och finnas placerade centralt i länen. Där ska även mar och mass finnas. Då kan även den lilla kommunen ha råd med dessa viktiga funktioner. Tillsammans kan man bli starkare som grupp, få ett kollegialt stöd och bli farligare. ??

Vad finns det för baksida på myntet? Jo naturligtvis kan smygneddragning och en frånvarande mas bli ett resultat. Hur ska då detta motverkas? Det borde Socialstyrelsen och skl naturligtvis utreda tillsammans med Vårdförbundet och se vilka behov som finns i kommunerna.?

Jag tycker att Vårdförbundet aktivt ska vara med och utveckla denna nyckelroll. ?
– Marianne Brindbergs,
sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida