Hallå där…

Hallå där…
Ingela Thylefors har skrivit en ny bok om chef och ledarskap inom välfärdssektorn. Foto: Nora Bencivenni

...Ingela Thylefors, psykolog specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Håller svensk sjukvård på att överge New public ?management, NPM?

6 april 2016

— Flera studier hävdar att vi har lämnat NPM för post-NPM. Kärnvärden som kostnadseffektivitet, brukarinflytande, prestationsfokus och ett starkt ledarskap behålls, medan tillkortakommanden som en överdriven tilltro till kvantitativa prestationsmått och en syn på människor som huvudsakligen agerande utifrån egoistiska motiv överges. ??

Vilken är den största utmaningen för chefer inom välfärden?
?— Ett närvarande ledarskap. Det finns gott om högutbildade medarbetare som är självständiga i sin yrkesutövning, och en stor andel som inte tillhör den akademiska skaran men ändå arbetar självständigt. Det kräver samordning och samarbete. Tvärtemot vad många föreställer sig behöver självständiga medarbetare ett aktivare ledarskap eftersom deras arbete är komplicerat och svårt att koordinera. ??

Finns det någon chefsfälla ?du vill varna för??
— Att hantera lojalitetskonflikten mellan motstridiga intressenter inom välfärdssektorn genom att liera sig med en part. Bli ett språkrör för personalen eller för brukarna, eller enbart hävda vikten av ekonomisk lönsamhet, eller agera som arbetsgivarens förlängda arm. Det är vanligt att chefer alltmer ses som, och ser sig som, arbetsgivarens företrädare, inte som företrädare för en mångfasetterad verksamhet. ??

Vilka chefsegenskaper är viktigast??
— Personlig mognad — för att våga stå på egna ben och samtidigt vara öppen för andras synpunkter. Stark vilja — för att åstadkomma utveckling. Hög kompetens — för att behärska problemlösning, muntlig och skriftlig kommunikation, budgetarbete med mera. Social kompetens och, gärna, professionell kompetens för att vara förtrogen med det praktiska arbetet inom verksamheten.

Lästips

Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn
Ingela Thylefors
Natur & Kultur 2016

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida