Hälsa. Halverade sjukfrånvaron

8 februari 2012

På grund av det känslomässigt krävande i arbetet var sjukfrånvaron vid kirurgavdelningen på Ljungby lasarett oroväckande hög. När Maria Grans tillträdde som avdelningschef för tre år sedan fick hon därför genast åka på kurs för att lära sig känna igen och hantera tidiga tecken på ohälsa. Det hjälpte henne att införa dagliga möten och reflekterande samtal kring arbetet samt möjlig-het att prata om hur man mår. Det har minskat ohälsan på avdelningen. Efter tre år har sjukfrånvaron minskat från sex till tre procent. ?

— Att ha de här dagliga ventilerna gör att vi mår mycket bättre, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida