Handbok ska göra vården säkrare

Att patienten förstår personalens information är en förutsättning för säker vård. Nu ger Socialstyrelsen ut en handbok för bättre kommunikationen.?

Vården ska präglas av respekt för patienterna och alla har rätt att bli väl bemötta. Det borde vara en självklarhet, men 15 till 20 procent av klagomålen till patientnämnderna handlar om dåligt bemötande. Socialstyrelsen anser att brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal utgör en patientsäkerhetsrisk.?

— Om patienten till exempel inte har förstått hur medicinen ska tas på grund av brister i kommunikationen så får kanske inte behandlingen den effekt som är tänkt, säger Birgitta Eriksson, projektledare på Socialstyrelsen.??

Enligt Socialstyrelsen brister personalens kunskap om vårdens skyldigheter när det gäller patientens ställning och rätt till information. Det kan bero på att lagstiftningen är spridd och svår att få överblick över. Det kan också bero på tidsbrist, tror Birgitta Eriksson.?

— Tiden kanske inte räcker till för att följa upp att informationen verkligen har nått fram till patienten. Det är bra om den upprepas, följs upp och gärna kompletteras med skriftlig information. Det är avgörande att kommunikationen fungerar, därför är det viktigt att skapa tid och rutiner för att se till att informationen når fram. Inte minst när vårdtiderna har blivit kortare och egenvården har ökat.?

Birgitta Eriksson tror inte att en handbok är hela lösningen, men den kan vara ett steg på vägen mot en säkrare och mer patientfokuserad vård. Den ger en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och andra regelverk som gäller patientens ställning. Handboken ger också tips på hur man kan utveckla kommunikationen.??

Verksamhetschefen har ansvar för att ta fram och dokumentera rutiner för kommunikation. Det är också chefens ansvar att underlätta kommunikationen mellan personal och patienter.?

— Chefen har en viktig uppgift när det gäller att stödja personalen så att de blir goda kommunikatörer. Det kräver kontinuerlig kompetensutveckling och tid till diskussioner om etiska dilemman.??

Handboken: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig — handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal.

Läs mer: www.socialstyrelsen.se  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida