Smitta på äldreboenden

Hennes personal vågade stanna hemma när de var förkylda

Hennes personal vågade stanna hemma när de var förkylda
Carina Kempainen, enhetschef på Särkivaaragårdens äldreboende i Övertorneå. Foto: Privat.

Närvarande ledarskap är en framgångsfaktor när det gäller att hantera smittorisk på äldreboenden, visar en tillsyn som IVO har gjort. På Särkivaaragården i Övertorneå har man inte haft något fall av covid-19, men brottas med flera utmaningar i krisens spår. Fasta - och en del nya - rutiner har varit viktiga för att lyckas.

Carina Kempainen suckar när gränskontrollerna kommer på tal. När coronakrisen drog igång hade hon själv fyra medarbetare som bor på den finländska sidan, av totalt 21 på kommunens äldreboenden som arbetspendlar. Några har berättat att de stundtals känt sig som inkräktare i sitt eget land.

– De har provtagits en gång i veckan men kraven är höga i kontrollerna. De har fått visa upp det ena pappret efter det andra, berättar Carina Kempainen.

Att personal får svårt att ta sig till och från jobbet för att de måste passera en landsgräns är kanske inte ett utbrett problem, men det finns andra coronarelaterade utmaningar som är mer generella och som märks även i Övertorneå. De lyfts fram i den tillsyn som Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har gjort under våren av 1045 särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och hemtjänst.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Personal påminner varandra

Genomgående visar tillsynen att ett närvarande ledarskap spelat en stor roll för att förebygga smittspridning. Särskilt i frågan om att hantera medarbetarnas oro har ledarskapet lyfts fram. Kulturen på arbetsplatsen är viktig, och ett öppet samtalsklimat gör att osäker personal vågar fråga andra och att man påminner varandra om rutinerna. 

Just det sistnämnda nämner Carina Kempainen som avgörande för att förhindra smitta.

– Vi har haft personal som varit sjuka, men de har upptäckt det i tid och stannat hemma. Jag måste verkligen berömma dem för det. De har också uppmuntrat varandra att stanna hemma så fort man känner sig det minsta krasslig. Smittan flyger ju inte in genom dörren – den kommer genom oss som jobbar här. De gamla rör ju inte på sig.

Med ett undantag – om en boende ligger på sjukhus och sedan återvänder till Särkivaaragården.

– Då har de provtagits i början av sjukhusvistelsen, men vi har faktiskt övertalat läkaren att de ska provtas även precis innan de kommer hem. Vid magsjukor har vi sett att smitta kommer den vägen också, säger Carina Kempainen.

Även på andra håll i landet, som i Hedemora i Dalarna där rutrinerna skärptes förra sommaren efter ett utbrott av multiresistenta bakterier, har personalen vittnat om att rutiner och den basala hygienen är nyckeln. Och i Lekebergs kommun i Närke har man testat misstänkta fall varje vecka.

Mer samarbete med sjuksköterskor

De flesta av säbo-cheferna som IVO pratat med i tillsynen uppger att samarbetet med sjuksköterskorna ökat. Flera, även Carina Kempainen som också själv har en bakgrund i yrket, nämner deras betydelse för att utbilda övrig personal, i till exempel instruktioner kring  hygienrutiner. Vidare beskrivs chefens närvaro och tillgänglighet utanför arbetstid som viktig. Även när det gäller rutiner som förändrats – digitala ronder, slussar, omklädning, städning och isolering av smittade patienter – handlar mycket om ledarskapsfrågor. Kommunikation, inte minst – i ett läge där nya rön från myndigheter ständigt avlöser varandra.

– Det är inte lätt att få ut information till alla. Till viss del bygger det också på att man själv håller sig uppdaterad, säger Carina Kempainen.

Digitala möten – mer effektivt

Så kallade covid-pärmar, där den senaste informationen alltid finns, är en grundlösning hon använt som fungerat bra. Men digitala metoder har också underlättat. I början av juni, orelaterat till coronakrisen, utsågs Övertorneå av SKR till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska få extra stöd för att utveckla och implementera digital kunskap som ska komma hela landet till del. Under coronakrisen har de nya arbetssätten bland annat tagit sig uttryck i distansmöten med skyddsombud på kommunens tre äldreboenden varje vecka.

– Det är tack vare covid, om man får säga så. Det är ett mycket enklare sätt att samla folk, och läkaren har kunnat vara med så alla kan ställa frågor till honom. All sån information har varit väldigt bra för personalen, säger Carina Kempainen.

Folkhälsomyndighetens starka rekommendationer om att stanna hemma vid minsta förkylkningssymptom har lett till ett schemapussel utöver det vanliga, och i IVO:s tillsyn har många vittnat om att hållbarhet i bemanningen som en chefsutmaning. På Särkivaaragården täcker den ordinarie personalen upp så långt det är möjligt och vikarier styrs om till en och samma enhet.

– Det är ett arbetssätt vi måste ha, vi kan inte riskera att folk går omkring mellan avdelningar. Och vi har märkt att det fungerar bra, säger Carina Kempainen.

Chefsröster ur IVO:s tillsyn

”Det handlar mycket om vad enhetscheferna gör. Att genom sitt agerande visa vikten av hygienrutiner och att byta om till arbetskläder. Det är också viktigt att visa lugn.”

”Fånga upp farhågor, var närvarande och tillgänglig. Behåll lugnet. Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.”

”Ligg steget före. Gör riskanalyser och handlingsplaner. Ha en plan för olika scenarier. Motverka ryktesspridning.”

”Vi jobbar mycket med videosamtal. Det fungerar förvånansvärt bra för personer med demenssjukdom som bor hos oss.”

”Ta personalens oro på allvar och bemöt den ofta och mycket, så att inte oron sprider sig till brukarna.”

IVO har genomfört drygt 1 000 telefonintervjuer med bostäder med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS), särskilda boenden samt hemtjänstverksamheter.

167 LSS-boenden, 388 hemtjänstverksamheter och 490 särskilda boenden för äldre, både privata och offentliga aktörer i landets alla kommuner, har ingått i tillsynen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida