Höjd pensionsålder utmanar chefen

Höjd pensionsålder utmanar chefen
Snart måste vi arbeta tills vi närmar oss 70. Som chef gäller det att kunna stimulera även äldre medarbetare till att känna arbetsglädje. Illustration: Kathleen Carlson

Längre arbetsliv. En åldrande befolkning måste dröja med pensioneringen. Det ställer krav på dig som är chef. Alla måste orka och ha lust. Då krävs god arbetsmiljö — redan vid 25.

Vi måste jobba längre, det kräver samhällsekonomin. Regeringens pensionsåldersutredare föreslår att alla ska ha möjlighet att arbeta fram till 69 års ålder. Kommer sjuksköterskor att orka det? Och hur kan du som chef underlätta för medarbetare som har passerat 50?

En hjälp kan vara skriften Att leda åldersmedvetet — en guide för dig som är chef. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på fackförbundet Ledarna och författare till skriften, säger att det gäller att förstå åldersdiskrimineringens mekanismer. Hon tycker att kunskapen om äldres arbetsförmåga är dålig ute på arbetsplatserna.

— Trots att åldersdiskriminering är förbjudet är det alldeles för vanligt. Cheferna kan vara förebilder, men då måste deras kunskapsnivå höjas, säger hon.

Marianne Hiller, styrelseledamot i Vårdförbundet med bakgrund som chefscoach, säger att ett hållbart arbetsliv kräver god arbetsmiljö för alla, även för 25-åringar.?

— Undersökningar visar att det inte är ovanligt att unga inom vården går ner i arbetstid för att det är för tungt att arbeta heltid. Det är en varningsklocka och en fråga inte bara för enskilda chefer. På högsta ledningsnivå måste man ha en långsiktig plan för att få medarbetare att orka och ge dem möjligheter att lära under hela yrkeslivet, säger hon.

För en tid sedan höll riksdagens arbetsmarknadsutskott ett seminarium om vad som händer i arbetslivet efter 55 års ålder. Då tog Eva Vingård, professor på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, upp att arbetsgivare har en klar möjlighet att underlätta.

— Belastningsskador och psykisk ohälsa ökar med stigande ålder, men den fysiska arbetsförmågan kan förbättras genom bättre arbetsmiljö. Det borde vara en självklarhet för kvinnor med fysiskt krävande yrken att få träna på arbetstid, sa hon.

När det kommer till den psykiska förmågan tar det visserligen längre tid för äldre att lära nytt, men förmågan att dra slutsatser och göra analyser förbättras fram till åtminstone 70 års ålder. Men negativa attityder och låga förväntningar påverkar — precis som för andra. 

Reflektera kring normer

Avsätt tid för att diskutera vilka värderingar som råder på arbetsplatsen, till exempel:

  • Hur ser åldersnormen ut?
  • Hur relevanta är normerna för det arbete som utförs?
  • Hur kan vi förändra begränsande normer?


Läs mer:?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida