Hon forskar på kvalitet

Hon forskar på kvalitet
Alla länder brister när det gäller sjuksköterskors arbetsvillkor, sa Linda Aiken på seminariet. Foto: Ulf Huett

Hur stor vikt kan man lägga på betydelsen av sjuksköterskor för vårdens kvalitet? Stor, anser Linda Aiken, amerikansk forskningsgigant. Svårt att bryta ut en enskild faktor, anser andra.

När den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aiken berättar om sin forskning handlar det om sjuksköterskors betydelse för patient­säkerheten. Hon var huvudperson när Vårdförbundet, Karolinska institutet och Svensk sjuksköterskeförening i mitten av maj arrangerade ett fullsatt chefsseminarium i Stockholm.

??Forskningen visar att ju högre sjuksköterskebemanning och ju bättre utbildade sjuksköterskor, desto lägre patientdödlighet. Numera är studierna en del av det EU-finansierade RN4cast-projektet som också omfattar forskning från tolv europeiska länder. ?

— Alla länder har problem både när det gäller patientsäkerhet, bemanning och sjuksköterskors arbetsmiljö. Skillnaderna mellan sjukhusen i de enskilda länderna är större än mellan länderna, underströk Linda Aiken.

?Hon behövde också understryka att forskningen framför allt handlar om vårdkvalitet och patientsäkerhet — inte om sjuksköterskors arbetsvillkor. För under paneldiskussionen, som avslutade dagen, ifrågasattes resultaten. Martin Ingvar, professor och vice rektor vid Karolinska institutet, ansåg att vårdens kvalitet blir lidande om patienters säkerhet görs till en facklig fråga.??

Klas Öberg, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, och Olivia Wigzell, enhetschef vid socialdepartementet, var inne på samma linje.

?— Det är svårt att lyfta fram en faktor och säga att det är den viktigaste i en så komplex verksamhet som vården där struktur, ledning, system och olika professioner har sin betydelse för kvaliteten, sa hon.

?Lena Sharp, områdeschef och patientsäkerhetssamordnare på Karolinska universitetssjukhuset, höll med om att frågan är komplex, men beklagade en kultur i den svenska sjukvården som gör att siffror om sjuksköterskors betydelse inte får det genomslag de är värda.

?— Hur kan förresten patient­dödlighet kallas för en facklig fråga, undrade hon.??

Aina Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, reagerade också på kritiken. ?

— Omvårdnad är det största kunskapsområdet i vården, men så fort vi pratar om vad den innebär får vi höra att det är en facklig fråga. Det här handlar om patientsäkerhet — när det beskrivs som att sjuksköterskor talar i egen sak är det en förklaring till varför forskningen inte får betydelse för svensk vård, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida