Inflytande förenklar chefens svåra beslut

Inflytande förenklar chefens svåra beslut
Stina Fransson Sellgren är ställföreträdande omvårdnadschef på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Det är första linjens chefer som ska säga upp medarbetare när kostnader ska minskas. Men att behålla kompetent personal hör till det viktigaste för en chef.

3 april 2012

Om första linjens chefer hade inflytande i sjukhusens ledningsgrupper skulle de kunna berätta om ett av vårdens största problem: svårigheten att rekrytera och behålla kompetent personal. För eftersom sjuksköterskor saknar både karriärvägar och löneutveckling är det ganska vanligt att de lämnar sjukhusvården.

En ledning som vill lösa ett sparbeting genom att göra sig av med kompetenta medarbetare behöver därför först försäkra sig om att sjuksköterskor inte är en bristvara om fem år, varnar Stina Fransson Sellgren, ställföreträdande omvårdnadschef på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

— Om beräkningar visar en god ­personalförsörjning är det väl okej, om inte leder anställningsstopp till framtida problem, säger hon.

Stina Fransson Sellgren har forskat på ledarskapets kvalitet och betydelse på ett stort sjukhus och disputerade för fem år sedan. En av avhandlingens slutsatser är att medarbetare föredrar chefer som fokuserar på produktionen framför dem som är relationsinriktade. Chefer ska tydligt formulera målen.

Tydligheten är också det viktigaste för den chef som står inför uppgiften att säga upp medarbetare. Det finns knappast något sätt att linda in ett sådant budskap. Men kanske, säger Stina Fransson Sellgren, kan en chef underlätta genom att ta reda på och förmedla alternativa arbetsplatser till en kunnig vikarie.

Trots att första linjens chefer inte är med i de rum där besluten tas kan en chef inte klara sitt skinn genom att ”skylla på” den högsta ledningen. Den som inte kan acceptera ett beslut som är fattat — även om det skett ovanför ens huvud — måste överväga att lämna sin befattning.

— Den kamp som ska föras måste utkämpas uppåt. En första linjens chef kan säga vad hon anser om ett beslut till ledningen, men om hon sedan inte kan ställa sig bakom beslutet är det svårt att fortsätta sitt uppdrag.

Stina Fransson Sellgrens tips till sjukhusledningarna är att göra första linjens chefer, och de medarbetarna de leder, delaktiga i beslut som påverkar deras arbete.

— Om ett sparbeting måste genomföras borde personalen som drabbas få komma med förslag på hur det kan göras. Dels kan många ­kreativa lösningar födas ur en kris, dels är det lättare att acceptera ett beslut som man har haft inflytande över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida